Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2020 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, İş Sağlığı Ve Güvenliği