Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Depolarda İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Risk Faktörleri

International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies , Balıkesir, Türkiye, 22 - 25 Şubat 2021, cilt.1, sa.1, ss.416-429 Creative Commons License

AFAD ve İtfaiye Ekiplerinin İş Güvenlik Kültürleri: Yönetim Bağlılığı, İş Güvenliği Eğitimi ve Raporlama Kültürü Açısından Bir Değerlendirme

International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies, Balıkesir, Türkiye, 22 - 25 Şubat 2021, cilt.1, sa.1, ss.404-415 Creative Commons License

AFAD ve itfaiye ekiplerinin iş güvenliği kültürüne iş güvenliği denetimlerinin etkilerinin incelenmesi

International Marmara Sciences Congress, Kocaeli, Türkiye, 19 - 20 Haziran 2020, cilt.1, ss.638-645