Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Arap Dilinde Mübtedâ ve Haber Arasında İrtibat Sağlayan Râbıtlar

İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.1, pp.420-438, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Arap Dilinde ”Vav” Edatının Fonksiyonları

Kilitbahir, no.16, pp.74-94, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Arap Dil Ekolleri ve Önde Gelen Temsilcileri

İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.1, pp.204-235, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Arap Dilinde Terâdüf (Eş Anlamlılık) Olgusu

İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.28-51, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

ez-Zebîdî’nin İtilâfu’n-nusra Adlı Eseri Çerçevesinde Basra ve Kufe Ekolleri Arasındaki Nahiv Tartışmaları

İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.70-89, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters