Education Information

Education Information

 • 2001 - 2008 Doctorate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Anabiilmdalı, Turkey

 • 1998 - 2001 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilimdalı, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Venöz Tromboli Hastalarında Faktör VIII Gen Bölgesinin Moleküler Analizi

  Istanbul University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Anabilimdalı

 • 2001 Postgraduate

  Akut Miyokard Enfarktüs Geçiren Kişilerde Apolipoprotein E Polimorfizmi ile Chlamydia pneumoniae Taşıyıcılığı Arasındaki Korelasyonun Belirlenmesi

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilimdalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English