Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2001 - 2008 Doktora

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Anabiilmdalı, Türkiye

 • 1998 - 2001 Yüksek Lisans

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilimdalı, Türkiye

 • 1994 - 1998 Lisans

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2008 Doktora

  Venöz Tromboli Hastalarında Faktör VIII Gen Bölgesinin Moleküler Analizi

  İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Anabilimdalı

 • 2001 Yüksek Lisans

  Akut Miyokard Enfarktüs Geçiren Kişilerde Apolipoprotein E Polimorfizmi ile Chlamydia pneumoniae Taşıyıcılığı Arasındaki Korelasyonun Belirlenmesi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilimdalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce