Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nuclear and Mitochondrial DNA of Age-Related Cataract Patients Are Susceptible to Oxidative Damage

CURRENT EYE RESEARCH, cilt.42, sa.4, ss.583-588, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Antimicrobial Activity Potential of Enterococcus spp. Isolated from some Traditional Turkish Cheeses

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.22, sa.5, ss.765-770, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Jeotermal Akışkanın Hidrokimyasal Karakterizasyonunun Belirlenmesi: Simav (Kütahya) Örneği

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.5, sa.1, ss.1-15, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Evaluation of some food safety-related characteristics of Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis strains isolated from raw fish samples

Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology, cilt.76, sa.3, ss.341-352, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Apolipoprotein E Polymorphism on PlasmaLipoprotein-Lipid Levels in Cardiovascular Disease

Journal of Molecular Biology and Genetics, cilt.2, ss.60-64, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Chlamydia pneunomoniae and acute myocardial infarction.

Journal of Turkish Microbiological Society, cilt.33, sa.2, ss.134-136, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akut miyokard enfarktüs için iki olası risk faktörü: Chlamydia pneumoniae taşıyıcılığı ve apolipoprotein E polimorfizm

İNFEKSİYON DERGİSİ, cilt.17, sa.2, ss.115-0, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akut miyokard enfarktüs ve Chlamydia pneumoniae.

KLİNİK LABORATUVAR ARAŞTIRMA DERG., cilt.6, sa.1, ss.21-24, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tek sağlık yönüyle enterokoklar: Dost mu? Düşman mı?

I. Ulusal Tek Sağlık Sempozyumu, Türkiye, 21 - 23 Kasım 2018

Investigation of Heavy Metal Resistance in Enterococcal Strains from Raw and Processed Seafood

5th İnternational Vet-İstanbul Group Congress 8th İnternational Scientific Meeting Days of Veterinary Medicine, 23 - 27 Eylül 2018

DNA BARCODING IN PROCESSED SEAFOOD

5th International Food RD Brokerage Event, 25 Mayıs 2017

İşlenmiş Su Ürünlerine DNA Barkod Etiketi

V. Gıda Ar-Ge Proje Pazarı, İzmir, Türkiye, 23 - 24 Mayıs 2017, ss.10-11

Investigation of Enterocin Encoding enta and entb Genes in Enterococci Strains Isolated from Some Traditional Turkish Cheeses

The 3rd International Symposium on "Traditional Food from Adriatic to Caucasus", Saraybosna, Bosna-Hersek, 01 Ekim 2015 - 04 Ekim 2014

Evaluating Dietary Pattern in Çanakkale and Investigation The Compliance with Mediterranean Diet.

International 2 Halal and Healty Food Congress, Konya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2013

Evaluatıng Dıetary Pattern In Çanakkale And Investıgatıon The Complıance Wıth Medıterranean Dıet PP47 Int J Health Nutr

The International 2nd Halal and Healthy Food Congress, Konya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2013, cilt.4, ss.61-62

The Prevalence Of Hypertension And Coronary Heart Disease Among Elderly People Wıth Medıterranean Type Nutritıonal Habits,

he International 2nd Halal and Healthy Food Congress, Int J Health Nutr , KONYA, TÜRKIYE,, Konya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2013, cilt.4, sa.3, ss.61

Effects of Olive Oil Phenolics on H2O2-Induced Mitochondrial and Nuclear DNA Damage in Human Lymphocytes.

The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Struga, Makedonya, 24 - 26 Ekim 2013

Investigation of Bacteriocin Encoding Genes in Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis Isolated from Traditional Turkish Suasages.

The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Struga, Makedonya, 24 - 26 Ekim 2013

Species Specific polymerase Cahin Reaction (PCR) Kit For dentification of Pig Meat.

II. International Food R&D Brookerage Event., İzmir, Türkiye, 3 - 04 Haziran 2013

Kids Also Like This Cheese.

II. International Food R&D Brookerage Event., İzmir, Türkiye, 03 Haziran 2013