Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2017 - 2018 Assistant Professor

  Canakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Gıda Teknolojisi

 • 2013 - 2017 Research Assistant PhD

  Canakkale Onsekiz Mart University, Mekanik Ve Makine Elemanları, Biyoloji Anabilimdalı

 • 2008 - 2013 Research Assistant PhD

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2001 - 2008 Research Assistant

  Istanbul University, Faculty Of Science, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü

 • 1999 - 2001 Research Assistant

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü