Publications & Works

Articles Published in Other Journals

OECD Ülkelerinde Kurumsal Kalite ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi

SOSYOEKONOMI, vol.25, no.31, pp.75-90, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yerel Seçimlerde Seçmen Davranışları: 2014 Yerel Seçimleri ve Zonguldak İli Örneği

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.51-76, 2016 (National Refreed University Journal)

Kent Konsey Üyelerinin Mali Saydamlık Algısı: Büyükşehir Belediyeleri Örneği

Maliye Dergisi, no.168, pp.85-107, 2015 (National Refreed University Journal)

Kamu İdarelerinde Stratejik Plan Uygulamasına Yönelik Ampirik Bir Analiz

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.2, pp.35-64, 2013 (National Refreed University Journal)

Sağlık Sektöründe Yolsuzluk: Teorik Bir Değerlendirme

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.2, pp.199-221, 2012 (National Refreed University Journal)

Kamu İdarelerinde Performans Esaslı Bütçe Sisteminin Algılanması

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, no.567, pp.5-14, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Mali Saydamlık ve Mali Performans İlişkisi

Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi, Bilecik, Turkey, 12 - 14 October 2016, pp.513-520

Vergi Kültürünün Vergiye Gönüllü Uyum Üzerindeki Etkisi

Second Sarejevo International Conference, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016, pp.171-180

Public Debt, Corruption and Economic Growth Relationship in OECD Countries

International Conference on Social Sciences and Humanities, Skopje, Macedonia, 13 - 15 May 2016, pp.301-311

Türkiye`de Büyükşehir Belediyelerinde Mali Saydamlık

30. Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 - 24 May 2015, pp.149-169

Karadeniz ve Balkan Ülkelerinde Bütçe Saydamlığı

1. Uluslararası Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu, Zonguldak, Turkey, 3 - 05 September 2014, pp.42-54

Books & Book Chapters

Türkiye'de Kamu Borçlarının Sürdürülebilirliği: Fourier Fonksiyonlu Doğrusal Olmayan Birim Kök Testlerinden Kanıtlar

in: İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik Sonuçları, Şahin Karabulut, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.95-111, 2021

Smart Cities and Governance: Institutional, Fiscal, and Social Challenges for Turkey

in: Handbook of Research on Global Challenges for Improving Public Services and Government Operations, Cenay Babaoğlu,Elvettin Akman,Onur Kulaç, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.464-483, 2021

How Does Fiscal Decentralization Affect Fiscal and Governance-Related Performance?: Evidence From OECD Countries by Dynamic Panel Data Analysis

in: Handbook of Research on Global Challenges for Improving Public Services and Government Operations, Cenay Babaoğlu,Elvettin Akman,Onur Kulaç, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.409-426, 2021

Türkiye'de Devlet Bütçesinin Saydamlığı: Teori, Mevzuat ve Uygulama

in: Türkiye'nin Güncel Mali Yapısı ve Yönetimi Usuller, Esaslar ve Uygulamalar, Duran Bülbül ve Sevilay Ece GÜMÜŞ ÖZUYAR, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.349-376, 2020