Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Acute toxicity of maneb in the tadpoles of common and green toad

ARHIV ZA HIGIJENU RADA I TOKSIKOLOGIJU-ARCHIVES OF INDUSTRIAL HYGIENE AND TOXICOLOGY, cilt.66, ss.189-195, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Larval Development of The Freshwater Angelfish Pterophyllum scalare (Teleostei: Cichlidae)

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.14, ss.863-874, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Acute toxic effects of cadmium in larvae of the green toad, Pseudepidalea variabilis (Pallas, 1769) (Amphibia: Anura)

ARHIV ZA HIGIJENU RADA I TOKSIKOLOGIJU-ARCHIVES OF INDUSTRIAL HYGIENE AND TOXICOLOGY, cilt.65, ss.301-309, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çanakkale’nin Tetrapodları (Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia) ve Korunma Statüleri

Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.36-53, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

mpacts of High Concentration of CO2 on the Serum Biochemistry and Carbonic Anhydrase Enzyme Activity of Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss

7th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA), Kavala, Yunanistan, 17 - 20 Eylül 2015, ss.695-698

Amyloodinium Infestations in Cultured European Sea Bass (Dicentrarchus labrax): Beneficial Effects of Oral Humic Acid Supplementation

aquacyprus 2014, 1 st International Symposium on Aquatic Sciences and Technology 15-17 May 2014, Girne - CYPRUS, Girne, Kıbrıs (Kktc), 15 - 17 Mayıs 2014, cilt.1, no.1, ss.40

Developmental stages and morphological characters of freshwater angelfish larvae (Pterophyllum scalare Schultze,1823)

1st International Symposium on Aquatic Sciences and Technology, Girne, Kıbrıs (Kktc), 15 - 17 Mayıs 2014, ss.1

Acute toxicity of maneb and methoxychlor on Bufo bufo(Linnaeus, 1758) and Bufo viridis Laurenti,1768 (Salentia:Bufonidae) larvae.

8TH TURKISH SOCIETY OF TOXICOLOGY CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2012, ss.54

Ağı Dağı nın Herpetofaunası

Kaz Dağları 3. Ulusal Sempozyumu, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012

Kirazlı ve civarının Herpetofaunası

Kaz Dağları 3. Ulusal Sempozyumu, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012

The Ornithofauna of Sarıçay Delta in Çanakkale

1 st International Eurasian Ornithology Congress, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Nisan 2011, ss.49

BAKIR SÜLFATIN GECE KURBAĞASI BUFO VİRİDİS LAURENTİ,1768 (SALİENTA:BUFONİDAE) LARVALARI ÜZERİNE TOKSİK ETKİLERİ

7. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ KONGRESİ, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2009, ss.68

VİPERA XANTHİNA ZEHRİNİN SIÇANLARIN DERİ, KAS VE KARACİĞER DOKULARI ÜZERİNE TOKSİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

7. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ KONGRESİ, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2009, ss.67

Kefirin Oğlaklarda Duodenum'un Histolojik Yapısı Üzerine Etkileri

19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2008, ss.563-564

Kitap & Kitap Bölümleri

Çanakkale'nin Kuşları

Çanakkale Doğal Hayatı, Cemal Varol TOK, Editör, Bizim Büro Basımevi, Ankara, ss.260-405, 2018

Zooloji Laboratuvar Kılavuzu

Paradigma Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2017

Gökçeada'nın Karasal Omurgalı Hayvanları

Gökçeada Doğa ve Kültür Varlıkları, ÖZTÜRK B., PAZARKAYA Y., Editör, Cem Yayınevi, İstanbul, ss.127-154, 2014