Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Farklılıklara Saygı Algılarının Anne Eğitim Düzeyine Göre İncelenmesi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.32, sa.1, ss.271-292, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul öncesi öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik inanç ve uygulamalarına ilişkin görüşleri

Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.11, sa.2, ss.534-550, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar