Res. Asst. MERVE TEMİZ


Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı


Research Areas: Landscape Architecture, Landscape Design

Metrics

Publication

73

Project

4

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2018 - Continues

2018 - Continues

Doctorate

Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Turkey

2013 - 2016

2013 - 2016

Postgraduate

Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Turkey

2009 - 2013

2009 - 2013

Undergraduate

Canakkale Onsekiz Mart University, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Turkey

Dissertations

2016

2016

Postgraduate

The evaluation of the urban tourism substructure by visitors: Case of Canakkale city

Canakkale Onsekiz Mart University

Research Areas

Landscape Architecture

Landscape Design

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Research Assistant

Canakkale Onsekiz Mart University, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı

Non Academic Experience

2014 - 2019

2014 - 2019

Company, Sinaner Holding, Şantiye

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Act Like Nature For Sustainability

TEMİZ M., SAĞLIK A.

5.ASIA PACIFIC International Modern Sciences Congress, Sydney, Australia, 16 - 18 July 2021, pp.31-40

2021

2021

Kentlerin Doğallaşma Süreci ve Tasarım Yaklaşımları (Naturalization Process of the Cities and Design Approaches)

TEMİZ M., SAĞLIK A.

MAS 14th International European Conference on Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, Hungary, 26 - 28 March 2021, pp.293-300

2019

2019

Balıkesir Atatürk Parkı Peyzaj Mimarlığı Planlama ve Tasarım İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi

SAĞLIK A., KELKİT A., PIRNAR S. G., TEMİZ M., SAĞLIK E.

International West Asia Congress Of Tourism (IWACT‘19), Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, pp.53-65

2019

2019

Ziyaretçiler İçin Kentsel Turizm Kavramının Algılanması

TEMİZ M., KELKİT A., SAĞLIK A., BAYRAK M. İ., SAĞLIK E.

International West Asia Congress Of Tourism (IWACT‘19), Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, pp.820-832

2019

2019

Çanakkale Kent Halkının Süs Bitkilerine Olan Talebinin Belirlenmesi

TEMİZ M., SAĞLIK E., SAĞLIK A., KELKİT A., BAYRAK M. İ.

I.International Ornamental Plants Congress – VII.Süs Bitkileri Kongresi, Bursa, Turkey, 9 - 11 October 2019, pp.881-890

2019

2019

Kentleşme ve Sürdürülebilir Ulaşım: Çanakkale Kent Merkezi

TEMİZ M., SAĞLIK A., KELKİT A., BAYRAK M. İ., SAĞLIK E.

1st International Conference on Environment, Technology and Management (ICETEM), Niğde, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.401-409 Sustainable Development

2019

2019

İklim Değişikliğinde Peyzaj Mimarlarının Rolü: Çanakkale Kentsel Alan Analizi

TEMİZ M., SAĞLIK A., BAYRAK M. İ., SAĞLIK E., KELKİT A.

1st International Conference on Environment, Technology and Management (ICETEM), Niğde, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.410-419

2019

2019

Çanakkale Halk Bahçesinin Hava Kararınca Kullanım Olanaklarının İncelenmesi

BAYRAK M. İ., SAĞLIK A., TEMİZ M., SAĞLIK E., KELKİT A.

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.1402-1409

2019

2019

Çanakkaledeki Parkların Engelliler Açısından Kullanılabilirliği

BAYRAK M. İ., SAĞLIK A., TEMİZ M., SAĞLIK E., KELKİT A.

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.1418-1431

2019

2019

Çanakkale Troia Müzesi Çevresinin Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi Ve Çözüm Önerileri Getirilmesi

BAYRAK M. İ., SAĞLIK A., SAĞLIK E., TEMİZ M., KELKİT A.

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.1410-1417

2019

2019

Çanakkale Kent Merkezinde Açık Yeşil Alanların Sosyo-Kültürel ve Zamansal Değişimi

BAYRAK M. İ., TEMİZ M., SAĞLIK A., KELKİT A., SAĞLIK E.

Balkan 1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Edirne, Turkey, 5 - 07 April 2019, pp.41-51

2019

2019

Kentsel Donatı Elemanlarının Ergonomik Açıdan İncelenmesi: Çanakkale Eski Kordon Örneği

BAYRAK M. İ., SAĞLIK A., TEMİZ M., SAĞLIK E., KELKİT A.

Balkan 1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Edirne, Turkey, 5 - 07 April 2019, pp.52-62

2019

2019

Çanakkale Halk Bahçesinin Hava Kararınca Kullanım Olanaklarının İncelenmesi

BAYRAK M. İ., SAĞLIK A., TEMİZ M., SAĞLIK E., KELKİT A.

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.1402-1409

2019

2019

Askeri Alanların Çanakkale Kent Gelişimindeki Sınırlayıcı Etkisi

SAĞLIK A., SAĞLIK E., TEMİZ M., BAYRAK M. İ., KELKİT A.

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.32

2019

2019

ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesinde Tespit Edilen Dış Mekan Sorunlarının Peyzaj Tasarımı ile Giderilmesi

SAĞLIK A., TEMİZ M., BAYRAK M. İ., SAĞLIK E., KELKİT A.

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.1392-1402

2019

2019

Çanakkale Troia Müzesi Çevresinin Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi Ve Çözüm Önerileri Getirilmesi

BAYRAK M. İ., SAĞLIK A., SAĞLIK E., TEMİZ M., KELKİT A.

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.1410-1417

2019

2019

Çanakkale Kent Merkezindeki Atıl Boşlukların Kent Gelişimine Etkisi

SAĞLIK A., SAĞLIK E., TEMİZ M., BAYRAK M. İ., KELKİT A.

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.1446-1455

2019

2019

Çanakkaledeki Parkların Engelliler Açısından Kullanılabilirliği

BAYRAK M. İ., SAĞLIK A., TEMİZ M., SAĞLIK E., KELKİT A.

2nd International Congress on Engineering and Architecture, Muğla, Turkey, 22 - 24 April 2019, pp.1418-1431

2019

2019

Çanakkale Kent Merkezinde Açık Yeşil Alanların Sosyo-Kültürel ve Zamansal Değişimi

BAYRAK M. İ., TEMİZ M., SAĞLIK A., KELKİT A., SAĞLIK E.

Balkan 1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Edirne, Turkey, 5 - 07 April 2019, pp.41-52

2018

2018

Eğitim Kurumlarının Engelli Ulaşılabilirliği Açısından İrdelenmesi: Çanakkale Kenti Örneği

TEMİZ M., SAĞLIK A., KELKİT A., SAĞLIK E.

3. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.56-57

Books & Book Chapters

2020

2020

Otopark Projeksiyonu: Çanakkale Kent Merkezi Örneği

SAĞLIK A., Özdemir T., SAĞLIK E., KELKİT A., TEMİZ M.

in: Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Akademik Çalışmalar - II, Dr. Seyhan Yardımlı, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.147-186, 2020 Creative Commons License

2019

2019

Peyzaj Tasarımında Dijital Yolculuk

SAĞLIK A., TEMİZ M.

in: Peyzaj Tasarım-Proje-Uygulama, Doç. Dr. Alper SAĞLIK, Editor, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, pp.137-148, 2019