Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üst Düzey İşletme Yöneticilerinin Etkin Zaman Yönetimi Becerileri

IV. ULUSLARARASI İNSANİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, Turkey, 16 - 17 October 2020

ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIĞA ETKİSİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ

IV. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, 15 - 17 October 2020

The Effect of Innovation on Employee Performance: Balıkesir Case

III. ULUSLARARASI EĞİTİMBİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLERSEMPOZYUMU, 25 - 27 June 2019

THE EFFECT OF DIGITAL MARKETING AND SOCIAL MEDIA ONTHE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF BUSINESS

II. ULUSLARARASI EĞİTİMBİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLERSEMPOZYUMU, 02 November 2018 - 04 November 2020