Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İzmir’in İşgali ve Balıkesir’deki Yankıları

Geçmişten Günümüze Balıkesir'in Kültürel Mirası Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 2 - 04 December 2022

Resmi Tebliğler Işığında Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi

Askeri, Siyasi ve Ekonomik Yönleriyle Büyük Zaferin 100. Yılı Sempozyumu, Batman, Turkey, 8 - 10 June 2022

Millî Mücadele Dönemi İstanbul ve Anadolu Basınında Şiirlerin Dilinden Sakarya Zaferi

100. Yılında Sakarya Meydan Muharebesi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 9 - 10 September 2021, pp.281-324

Anıların İzinde: Mehmet Akif'in Kaleminden Eski Hatıralar

Bütün Yönleriyle Mehmed Akif Ersoy Uluslararası Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 21 - 23 October 2021

Albania and the Albanians in Secondary Education History Course Books

VI. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Bolu, Turkey, 10 October 2019 - 12 October 2020, pp.610-639

Sultan II. Abdülhamid Dönemi Eğitim Politikasından Yansımalar: Arşiv Belgeleri Işığında Aşiret Mektebi ve Arnavut Öğrenciler

Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 October 2018

Hacim Muhittin Çarıklı Bey ve Elcezire İstiklal Mahkemesi

Atatürk Araştırma Merkezi İstiklal Mahkemeleri Uluslararası Sempozyumu, 10 - 11 December 2015

Geçmişten Gelen Bir Mektup Basiretçi Ali Efendi nin Gözünden Doksanüç Harbi

Adıyaman Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu-II, Turkey, 2 - 03 April 2015

1910 Yılında Alfabe Birliği Yolunda Bir Arnavut Hareketi Manastır Kongresi

I. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, Turkey, 18 - 19 December 2014

Books & Book Chapters

Demokrat Parti Dönemi'nde Bafra'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları ve Kutlamaların Yerel Basına Yansımaları (1950-1960)

in: Tarihi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle BAFRA, Prof. Dr. Osman KÖSE, Editor, BERİKAN YAYINEVİ, Ankara, pp.255-286, 2023

Millî Mücadele Dönemi Anadolu Basınında Makalelerin Dilinden Birinci İnönü Muharebesi

in: Tarih Alanında Seçme Yazılar - II, Doç. Dr. Yunus Emre Tansü, Editor, ÖZGÜR YAYINLARI, Gaziantep, pp.245-278, 2023

Sebîlürreşâd’ın Penceresinden Geçmişe Yolculuk: Tiran Medresesi

in: Türk-İslam Tarihinde Yükseköğretim Selçuklu-Osmanlı Sınırlarında Gelenek ve Değişim, Prof. Dr. Mustafa GENÇER, Editor, ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Bolu, pp.121-135, 2015

Metrics

Publication

23

Project

1

Open Access

1