Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Milli Mücadele’nin Sesine Kulak Vermek: Hâkimiyet-i Milliye’nin Dilinden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.20, ss.1-18, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İkinci Meşrutiyet Dönemi Basınına Göre Dâhiliye Nazırı Hacı Adil Bey ve Islahat Heyeti’nin Rumeli’deki Faaliyetleri

Route Education and Social Science Journal, sa.12, ss.221-232, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarında Arnavutluk ve Arnavutlar

VI. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Bolu, Türkiye, 10 Ekim 2019 - 12 Ekim 2020, ss.610-639

Hacim Muhittin Çarıklı Bey ve Elcezire İstiklal Mahkemesi

Atatürk Araştırma Merkezi İstiklal Mahkemeleri Uluslararası Sempozyumu, 10 - 11 Aralık 2015

Sebîlürreşâd ın Penceresinden Geçmişe Yolculuk Tiran Medresesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası Türk İslam Tarihinde Yükseköğrenim Sempozyumu, 23 Ekim 2015