Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Buhari nin Sahih inde Kavram Olarak Dua ve İman İle İlişkisi

Journal of Hadith Studies, vol.11, no.1, pp.7-25, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hadis Tercümesinde Şuhûdi Mazi ve Naklî Mazi Hakkında Cevdet Paşa nın Bir Mektubu Üzerine

Journal of Hadith Studies, vol.10, no.1, pp.33-50, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Abd al Razzâq b Hamâm 126 211 744 827 Etait il Chi it Abdurrazzâk b Hemmâm Şiî miydi

Journal of Hadith Studies, vol.4, no.1, pp.61-67, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Men Teşebbehe Bi kavmin Fe huve Minhum Hadisi Üzerine Bir İnceleme A study on the Hadith Man ashabbaha bi qavmin fa huve minhum

Journal of Hadith Studies, vol.3, no.2, pp.85-109, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Abdurrazzâk b Hemmâm 126 211 744 827 a Yöneltilen Bir Tenkidin Tenkidi

EKEV, vol.9, no.24, pp.209-218, 2005 (Other Refereed National Journals)

Ma mer b Râşid 154 771 in el Câmi i Sanılan İki Yazma Hakkında Tespitler

İzmir İlâhiyat Fakültesi Dergisi, vol.15, pp.17-36, 2001 (Other Refereed National Journals)

Abdurrazzâk b Hemmâm 126 211 744 827 ın Şiîlikle İtham Edilmesi Üzerine Bir inceleme I

Dini Araştırmalar, vol.9, pp.77-92, 2001 (Other Refereed National Journals)

Abdurrazzâk b Hemmam 126 211 744 827 ın Şiîlikle İtham Edilmesi Üzerine Bir inceleme II

Dini Araştırmalar, vol.10, pp.71-88, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Doç Dr Habil Nazlıgül ün Tebliğinin Müzakeresi

YDÜ I. Uluslararası Hadis İhtisas Sempozyumu - Hadislerin Güncel Değeri, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 26 - 29 April 2012

Meâl Yazmada Hadislerden Yararlanmanın Gerekliliği Üzerine el Bakara 286 Ayet örneği

Kur’an Mealleri Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 26 April 2012 - 26 April 2003

Hadis Kaynaklarındaki Ehl i Kitapla İlgili Yönlendirmeler

Uluslar arası Türkiyenin Avrupa Birliğine Girişinin Din Boyutu Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 17 - 19 September 2001

Hadisler Işığında Hıristiyan Müslüman Diyaloğu

Tarih ve Edebiyat Metinlerinde İslâmiyet ile Hıristiyanlık Arasında Saygı ve Hoşgörü Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 15 - 18 May 2000

Books & Book Chapters

Abdürrezzak b Hemmam ve Musannef i

Beka Yayınları, İstanbul, 2015

Hadis İlimleri Ulumü l hadis

Beka Yayınları, İstanbul, 2015

Die Sicht auf Nichtmuslime in ḥadiṯ und Sunna

in: Die islamischen Wissenschaften aus Sicht muslimischer Theologen, Bülent Uçar / İsmail H. Yavuzcan, Editor, Peter Lang, Frankfurt, pp.161-182, 2010

Episodes in the Encyclopedia

Diyanet İslam Ansiklopedisi 35 cilt

Türk Diyanet Vakfı, pp.328-328, 2008

Diyanet islam Anasiklopedisi 31 cilt

Türk Diyanet Vakfı, pp.236-237, 2006