Prof. NURAY MÜCELLA MÜFTÜOĞLU


Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Toprak


Research Areas: Agricultural Sciences, Agriculture, Soil and Plant Feed, Nutritive Principles, Complete Fertilizers, Methods of Application, Soilless Feeding Applications (Solution or Solid Media), Grounded Feeding Applications, Soil Fertility, Acidity, Alkanility

Email: mucella@comu.edu.tr
Office Phone: +90 286 218 0018
Fax Phone: +90 286 215 0545
Web: https://avesis.comu.edu.tr/mucella
Address: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Çanakkale

Biography

She was born on April 05, 1958 in Müftü quarter of Ardeşen district of Rize province. She graduated from "27 Mayıs Primary School", "Kanuni Secondary School" and "Affan Kitapçıoğlu High School" in Trabzon.

In 1981, she graduated from the "Department of Soil" of the "Ege University", "Faculty of Agriculture" as an MSc Agricultural Engineer.

She began her doctoral program in the Department of Soil at Ege University, Institute of Science and Technology, in 1983 and received the title of PhD of Science in 1989.

In 1997, she was appointed to "Çanakkale Onsekiz Mart University", "Faculty of Agriculture", "Department of Soil" as Assistant Professor appointed as.

In 1999, Associate Professor received the title.

In 2006, she was appointed to "Çanakkale Onsekiz Mart University", "Faculty of Agriculture", "Department of Soil" as Professor Doctor appointed as.

She still continues to carry out her studies in "Çanakkale Onsekiz Mart University", "Faculty of Agriculture", "Department of Soil Science and Plant Nutrition".

Education Information

1983 - 1989

1983 - 1989

Doctorate

Ege University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı, Turkey

1976 - 1981

1976 - 1981

Undergraduate

Canakkale Onsekiz Mart University, Ziraat Fakültesi (5 Yıllık), Toprak Bölümü, Turkey

Dissertations

1989

1989

Doctorate

Üzerinde Çay Tarımı Yapılan Doğu Karadeniz Bölgesi Podsolik Topraklarının Mikrobiyolojik Aktivitesi ve Toprak Asitliğini Etkileyen Biyolojik Faktörler Üzerinde Araştırmalar.

Ege University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Agricultural Sciences

Agriculture

Soil and Plant Feed

Nutritive Principles, Complete Fertilizers, Methods of Application

Soilless Feeding Applications (Solution or Solid Media)

Grounded Feeding Applications

Soil Fertility, Acidity, Alkanility

Academic Titles / Tasks

2006 - Continues

2006 - Continues

Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

1999 - 2006

1999 - 2006

Associate Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

1997 - 1999

1997 - 1999

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Managerial Experience

2012 - 2015

2012 - 2015

Head of Department

Canakkale Onsekiz Mart University, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

2012 - 2015

2012 - 2015

Fakülte Kurulu Üyesi

Canakkale Onsekiz Mart University, Ziraat Fakültesi

2012 - 2015

2012 - 2015

Head of Department

Canakkale Onsekiz Mart University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü

2012 - 2015

2012 - 2015

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Canakkale Onsekiz Mart University, Ziraat Fakültesi

2011 - 2014

2011 - 2014

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Canakkale Onsekiz Mart University, Güzel Sanatlar Fakültesi

2011 - 2013

2011 - 2013

University Executive Board Member

Canakkale Onsekiz Mart University, --------------------------------

2006 - 2010

2006 - 2010

Board Member

Canakkale Onsekiz Mart University, Bayramiç Meslek Yüksekokulu

2007 - 2009

2007 - 2009

Fakülte Kurulu Üyesi

Canakkale Onsekiz Mart University, Ziraat Fakültesi

2004 - 2005

2004 - 2005

Board Member

Canakkale Onsekiz Mart University, Bayramiç Meslek Yüksekokulu

2002 - 2003

2002 - 2003

Board Member

Canakkale Onsekiz Mart University, Bayramiç Meslek Yüksekokulu

1999 - 2001

1999 - 2001

Board Member

Canakkale Onsekiz Mart University, Bayramiç Meslek Yüksekokulu

1999 - 2000

1999 - 2000

Fakülte Kurulu Üyesi

Canakkale Onsekiz Mart University, Ziraat Fakültesi

1998 - 1999

1998 - 1999

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Canakkale Onsekiz Mart University, Ziraat Fakültesi

1997 - 1998

1997 - 1998

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Canakkale Onsekiz Mart University, Ziraat Fakültesi

Non Academic Experience

1982 - 1997

1982 - 1997

Baş Mühendis-Mühendis

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)

Courses

Postgraduate

Postgraduate

PROJE YAZIMI VE AKADEMİK SUNUM TEKNİKLERİ

Undergraduate

Undergraduate

BİTKİ BESLEME

Undergraduate

Undergraduate

ANALİTİK KİMYA

Postgraduate

Postgraduate

DENEME TEKNİĞİ

Doctorate

Doctorate

MİKROELEMENT GÜBRELEMESİ

Doctorate

Doctorate

PROJE YAZIMI VE AKADEMİK SUNUM TEKNİKLERİ

Undergraduate

Undergraduate

GÜBRELEMENİN TEMEL İLKELERİ

Postgraduate

Postgraduate

ORGANİK GÜBRELER VE GÜBRELEME

Doctorate

Doctorate

KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME

Doctorate

Doctorate

BİTKİ ANALİZ TEKNİĞİ

Doctorate

Doctorate

YETİŞTİRME ORTAMLARINDA BİTKİ BESLEME

Doctorate

Doctorate

SEMİNER

Postgraduate

Postgraduate

MİKROELEMENT GÜBRELEMESİ

Postgraduate

Postgraduate

TOPRAĞIN BİYOLOJİK AKTİVİTESİ

Postgraduate

Postgraduate

TOPRAĞIN MİKROBİYOLOJİK DİNAMİĞİ

Postgraduate

Postgraduate

İLERİ TOPRAK VERİMLİLİĞİ

Postgraduate

Postgraduate

BİTKİLERDE BESLENME BOZUKLUKLARI VE TEŞHİSLERİ

Postgraduate

Postgraduate

TOPRAKLARDA İYON DAVRANIŞLARI

Postgraduate

Postgraduate

TOPRAK BİYOKİMYASI

Advising Theses

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Çay Çöpünden Kompost Yapımı ve Oluşan Kompostun Bazı Özellikleri

MÜFTÜOĞLU N. M., TÜRKMEN C., KAVDIR Y.

8. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Turkey, 12 - 15 March 2019, pp.107

2018

2018

Vermikompost Uygulamasının Alınabilir Fosforu Tutması Üzerine Etkisi

Aslantekin N. B., Müftüoğlu N. M.

Uluslararası AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi, Ankara, Turkey, 12 - 15 July 2018, pp.283-284

2018

2018

Vermikompost Uygulamasının Alınabilir Potasyumu Tutması Üzerine Etkisi

Aslantekin N. B., Müftüoğlu N. M.

Uluslararası AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi, Ankara, Turkey, 12 - 15 July 2018, pp.279-280

2018

2018

Vermikompost Uygulamasının Fosfor Alınımı Üzerine Etkisi

Vurgun E., Müftüoğlu N. M.

Uluslararası AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi, Ankara, Turkey, 12 - 15 July 2018, pp.275-276

2018

2018

Plant and Soil Characteristics of Rangelands Improved with Different Methods

ÖZASLAN PARLAK A., TÜRKMEN C., GÖKKUŞ A., MÜFTÜOĞLU N. M.

International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.283

2018

2018

Vermikompost Uygulamasının Potasyum Alınımı Üzerine Etkisi

Çorapçı K., Müftüoğlu N. M.

Uluslararası AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi, Ankara, Turkey, 12 - 15 July 2018, pp.277-278

2017

2017

Domates Fidelerinin Kalsiyum Sülfat ve Kalsiyum Hidroksit Katılan Ortamda Yetiştirilmesinin Çiçek Burnu Çürüklüğü Üzerine Etkisi

Daldal N., Müftüoğlu N. M.

II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, 14-15 Aralık 2017, Çanakkale., Çanakkale, Turkey, 14 - 15 December 2017, pp.68

2017

2017

Bağ Budama Artığı Kompostu Oluşturma Süreci ile Kompostun Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi.

Şahin E., Dardeniz A., Kavdır Y., Müftüoğlu N. M., Türkmen C.

II. Çanakkale tarımı Sempozyumu, 14-15 Aralık 2017 Çanakkale, Bildiri Özetleri Kitabı, Çanakkale, Turkey, 14 - 15 December 2017, pp.129

2016

2016

Kadmiyum Birikimi Olan Alanlarda Bitki Besin Elementlerinin Alınımı Üzerine İndol Asetik Asitin Etkisi

AKSU G., MÜFTÜOĞLU N. M.

7. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Adana, Turkey, 12 - 15 October 2016, pp.37-39

2015

2015

Farklı Dozlardaki Vermikompostun Marul Verimi ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi

Özkan N., Müftüoğlu N. M.

VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 25 - 29 August 2015, pp.110

2015

2015

Farklı Oranlarda Kullanılan Çay Posasının Marul Bitkisi Gelişimi Üzerine Etkisi

Irmak Ü. G., Müftüoğlu N. M.

Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi '2015, Bilecik, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.223

2015

2015

Farklı Oranlarda Kullanılan Çay Posasının Marul Bitkisi Gelişimi Üzerine Etkisi

Irmak Ü. G., Müftüoğlu N. M.

Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi '2015, Bilecik, Turkey, 21 - 23 May 2015, vol.12, pp.164-172 Creative Commons License

2015

2015

The Effect of Different Doses of Vermicompost on Lettuce Yield and Some Soil Properties

Özkan N., Müftüoğlu N. M.

VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 25 - 29 August 2015, pp.121-124 Creative Commons License

2015

2015

Aptesbozan Kaplı Gökçeada Meralarının Islah Edilebilme İmkanları

Gökkuş A., Baytekin H., Özaslan Parlak A., Tölü C., Parlak M., Alatürk F., et al.

11. Tarla Bitkileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 7 - 10 September 2015, vol.1, pp.267

2013

2013

Determining The Properties Of Bleeding In Yalova Incisi Grape Cultivar

Dardeniz A., Türkmen C., Müftüoğlu N. M., Akçal A., Eğilmezgil Y.

8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, Konya, Turkey, 25 - 28 September 2013, vol.27, pp.89-97 Creative Commons License

2013

2013

Bleeding Water Characteristics of Yalova Çekirdeksizi Grape Variety

Dardeniz A., Türkmen C., Müftüoğlu N. M., Şeker M., Gündoğdu M. A.

1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, Bishkek, Kyrgyzstan, 1 - 03 October 2013, pp.771-778 Creative Commons License

2013

2013

Selenium Contents of Çanakkale (Biga) Agricultural Lands

Müftüoğlu N. M., Türkmen C.

1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, Bishkek, Kyrgyzstan, 1 - 03 October 2013, pp.983-990 Creative Commons License

2013

2013

Changes in Soil Characteristics during Reclamation of Shrubbery Pastures of Gökçeada

Gökkuş A., Müftüoğlu N. M.

1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, Bishkek, Kyrgyzstan, 1 - 03 October 2013, vol.2, no.1, pp.897-904 Creative Commons License

2013

2013

Nutritional Content of the Canes of the Yalova İncisi Grape Variety

Müftüoğlu N. M., Dardeniz A., Türkmen C., Akçal A., Sakaldaş M.

1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, Bishkek, Kyrgyzstan, 1 - 03 October 2013, vol.2, no.1, pp.765-770 Creative Commons License

2013

2013

Farklı Kalsiyum Kaynak ve Dozlarının Biber Fidesinin Gelişimi ve Kalsiyum İçeriğine Etkisi

Tuna A., Müftüoğlu N. M.

6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Nevşehir, Turkey, 3 - 07 June 2013, pp.376-379 Creative Commons License

2013

2013

Termik Santral Atık Küllerinin Mısır Bitkisine Etkisi

TÜRKMEN C., MÜFTÜOĞLU N. M., UYSAL İ.

6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Nevşehir, Turkey, 3 - 07 June 2013, pp.345-348

2013

2013

Müşküle Üzüm Çeşidinde Ağlama Suyu Özellikleri

TÜRKMEN C., DARDENİZ A., MÜFTÜOĞLU N. M., TUNÇEL R.

6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Nevşehir, Turkey, 3 - 07 June 2013, pp.349-352

2013

2013

Müşküle Üzüm Çeşidinde Ağlama Suyu Özellikleri

TÜRKMEN C., DARDENİZ A., MÜFTÜOĞLU N. M., TUNÇEL R.

6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Nevşehir, Turkey, 3 - 07 June 2013, pp.349-352

2013

2013

Termik Santral Atık Küllerinin Mısır Bitkisine Etkisi

TÜRKMEN C., MÜFTÜOĞLU N. M., Uysal İ.

6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Nevşehir, Turkey, 3 - 07 June 2013, pp.345-348

2010

2010

Farklı Dozlarda Uygulanan Molibdenin Nohut (Cicer arietinum L.) Bitkisinin Azot İçeriğine Etkisi

Akkuş E., Müftüoğlu N. M.

5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, İzmir, Turkey, 15 - 17 September 2010, pp.35-40 Creative Commons License

2010

2010

Çay Tarımı Yapılan Alanların Bazı Toprak ve Bitki Özelliklerinin Değerlendirilmesi

MÜFTÜOĞLU N. M., Yüce E., Turna T., Kabaoğlu A., Özer S. P., Tanyel G.

5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, İzmir, Turkey, 15 - 17 September 2010, pp.309-316

2007

2007

Bayramiç e Özgü Doğal Bir Değer Cyclamen hederifolium

ALTAY H., MÜFTÜOĞLU N. M., KÜÇÜKOKUMUŞ O., COŞKUN F.

Bayramiç Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 3 - 05 August 2007, vol.109

2006

2006

Rize de yeni ürün arayışları içinde Cyclamen coum un yeri ve önemi

MÜFTÜOĞLU N. M., ALTAY H.

1. Rize Sempozyumu, Rize, Turkey, 16 - 18 November 2006, pp.485-489

2006

2006

Kazdağlarında Tanınması ve Korunması Gereken Bir Değer Cyclamen hederifolium

MÜFTÜOĞLU N. M., ALTAY H., TÜRKMEN C.

Kazdağları II. Ulusal Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 22 - 25 June 2006, pp.89-97

2006

2006

Determination of Relationship Between Water Consumption and Salt Tolerance of Some Table Grape Cultivars

DARDENİZ A., MÜFTÜOĞLU N. M., TÜRKMEN C., SUNGUR A.

18th International Soil Meeting (ISM) on ‘‘Soil Sustaining Life on Earth Managing, Soil and Technology, Şanlıurfa, Turkey, 22 - 26 May 2006, pp.693-696

2006

2006

Determination of the best sowing time of the Cyclamen hederifolium seeds

MÜFTÜOĞLU N. M., ALTAY H., SUNGUR A.

18th International Soil Meeting (ISM) on ‘‘Soil Sustaining Life on Earth Managing, Soil and Technology”, 22 - 26 May 2006, pp.38-42 Sustainable Development

2006

2006

The effects of different nitrogen fertilizer treatments of tomato grown by applying different lime doses on some characteristics of fruit and blossom end rot

Sungur A., Müftüoğlu N. M.

18th International Soil Meeting (ISM) on ‘‘Soil Sustaining Life on Earth Managing, Soil and Technology”, Şanlıurfa, Turkey, 22 - 26 May 2006, pp.989-992 Creative Commons License Sustainable Development

2005

2005

The effect of cement dust on some plants and soil in Çanakkale

Uysal İ., Müftüoğlu N. M., Demirer T., Karabacak E., Tütenocaklı T.

Kütahya Turkey: II. International Natural Protection Symposium, Kütahya, Turkey, 8 - 10 September 2005, pp.66

2004

2004

Farklı kalsiyum kaynak ve dozlarının domates fidesinin bazı özellikleri üzerine etkisi

Sungur A., Müftüoğlu N. M.

V. Sebze Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 21 - 24 September 2004, pp.60

2004

2004

Farklı kalsiyum kaynak ve dozlarının domates fidesinin bazı özellikleri üzerine etkisi

Sungur A., Müftüoğlu N. M.

V. Sebze Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 21 - 24 September 2004, pp.231-234 Creative Commons License

2004

2004

The effects of varying applications of nitrogen, phosphorus and potassium on the size of Cyclamen hederifolium corms grown in peat medium

Altay H., Müftüoğlu N. M.

International Soil Congress (ISC) on ‘‘Natural Resource Management for Sustainable Development’, Erzurum, Turkey, 7 - 10 July 2004, pp.97

2004

2004

The effects of varying applications of nitrogen phosphorus and potassium on the size of Cyclamen hederifolium corms grown in peat medium

ALTAY H., MÜFTÜOĞLU N. M.

International Soil Congress (ISC) on ‘‘Natural Resource Management for Sustainable Development’’, Erzurum, Turkey, 7 - 10 June 2004, pp.28-33

2003

2003

An investigation to determine the effect of various mediums and fertilisers in the production of Cyclamen hederifolium corms

MÜFTÜOĞLU N. M., ALTAY H., ERKEN K.

The 2003 Dahlia Greidinger Symposium: Nutrient, Substrate and Water Management in Protected Cropping Systems, İzmir, Turkey, 7 - 10 December 2003, pp.381-383

2003

2003

An investigation to determine the effect of various mediums and fertilisers in the production of Cyclamen hederifolium corms

Müftüoğlu N. M., Altay H., Erken K.

The 2003 Dahlia Greidinger Symposium: Nutrient, Substrate and Water Management in Protected Cropping Systems, İzmir, Turkey, 7 - 10 December 2003, pp.38-40

2000

2000

The Effect of Mixed Fertiliser With or Without Zinc on The Yield And Quality of Broccoli Grown in Çanakkale Conditions

MÜFTÜOĞLU N. M., TÜRKMEN C., KUZUCU C.

International Conference on the Future of the Mediterranean Rural Environment: Prospects for Sustainable Land Use and Management, İzmir, Turkey, 9 - 12 May 2000, pp.142

2000

2000

The Effects of Food Industry Waste as Organic Fertiliser on The Quality And Yield of Tomatoes

Demirer T., Müftüoğlu N. M., Kuzucu C., Türkmen C.

International Conference on the Future of the Mediterranean Rural Environment: Prospects for Sustainable Land Use and Management, İzmir, Turkey, 4 - 08 May 2000, pp.139-140 Sustainable Development

1998

1998

Effects of different forms and rates of nitrogen on yield and quality of Colona spp.

Demirer T., Müftüoğlu N. M., Öztokat C.

Improved Crop Quality by Nutrient Management Workshop, İzmir, Turkey, 28 September - 01 October 1998, pp.47-49 Creative Commons License

1998

1998

Çanakkale ili zeytin ağaçlarında beslenme sorunlarının araştırılması

Demirer T., Müftüoğlu N. M., Aydın A., Ateş F., Türkmen C.

V. Ulusal Tarım ve Hayvancılık Kongresi, Konya, Turkey, 20 - 22 October 1998, pp.80

1998

1998

Çanakkale koşullarında Marmer çeşidi yaprak salatanın verim ve kalitesinde çinko katkılı gübrelemenin etkisi üzerine bir araştırma

Müftüoğlu N. M., Demirer T., Öztokat C.

M. Şefik Yeşilsoy International Symposium on Arid Region Soil, İzmir, Turkey, 21 - 24 September 1998, pp.702-706 Sustainable Development

1997

1997

Çay tarım topraklarının gübreleme sorunları ve öneriler

Müftüoğlu N. M., Demirer T.

I. Trakya Toprak ve Gübre Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 20 - 22 October 1997, pp.285-288 Sustainable Development

1997

1997

Gübre tüketiminin düşüş nedenleri sonuçları ve giderilmesi önerileri

Demirer T., Müftüoğlu N. M.

I. Trakya Toprak ve Gübre Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 20 - 22 October 1997, pp.281-284 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2023

2023

Çanakkale’de Vermikompost Üretimi, Vermikompostun Bitki Verimine ve Toprak Ekosistemine Katkıları

TÜRKMEN C., MÜFTÜOĞLU N. M.

in: Çanakkale’nin Stratejik Sektörü Tarım-2, , Editor, Özgür Yayın-Dağıtım Co. Ltd., Çanakkale, pp.71-106, 2023

2022

2022

Gübrelemenin Temel İlkeleri

Müftüoğlu N. M., Çıkılı Y.

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2022

2015

2015

Toprak ve Gübreleme

MÜFTÜOĞLU N. M.

in: Bitkisel Üretimde Pratik Bilgiler 2 Basım, Nuray Mücellâ MÜFTÜOĞLU, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.1-29, 2015

2014

2014

Domates Yetiştiriciliğinde Verimlilik Analizlerine Göre Gübreleme Uygulamaları

Müftüoğlu N. M.

in: Çanakkale Domates Çalıştayı, Yok, Editor, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, pp.99-110, 2014 Creative Commons License

2013

2013

Kiraz Yetiştiriciliğinde Analizlere Dayalı Gübreleme Uygulamaları

Müftüoğlu N. M.

in: Kiraz Yetiştiriciliği, Doç. Dr. Hakan Engin, Dr. Arda Akçal, Editor, Çanakkale Favori Reklam Ltd. Şti., Çanakkale, pp.58-88, 2013 Creative Commons License

2012

2012

Sürdürülebilir Toprak Verimliliği Güncellenmiş 3 Basım

Karaman M. R., Brohi A. R., Müftüoğlu N. M., Öztaş T., Zengin M.

Pelin Matbaacılık, Yeniyol Mahallesi, Eskisaray Sokak, Nalıncı İş Merkezi, No: 3/C, Yayıncı Sertifika No: 25768, Çorum., Çorum, 2012

2012

2012

Domates Yetiştiriciliğinde Toprak ve Yaprak Analizi Önemi ve Analizlere Dayalı Gübreleme Uygulamaları

Müftüoğlu N. M.

in: Domates Yetiştiriciliği El Kitabı, Prof. Dr. Kenan Kaynaş, Ziraat Mühendisi Zeynep İşler, Editor, Çanakkale Favori Reklam Ltd. Şti., Çanakkale, pp.9-19, 2012 Creative Commons License

2008

2008

Gübrelemenin Temel İlkeleri

Müftüoğlu N. M.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayın No: 70, Çanakkale, 2008 Creative Commons License Sustainable Development

2007

2007

Biga İlçesi Tarım Topraklarına Gübreleme Önerileri

MÜFTÜOĞLU N. M.

TC Çanakkale Valiliği Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü Teknik Yayınlar Dizisi No: 2, 2007 Sustainable Development

2007

2007

Sürdürülebilir Toprak Verimliliği

Karaman M. R., Brohi A. R., Müftüoğlu N. M., Öztaş T., Zengin M.

Koyulhisar Ziraat Odası Kültür Yayınları No:1. Adakale Sokak 14/1, Kızılay-Ankara, Ankara, 2007

2007

2007

Biga İlçesi Tarım Topraklarının Verimlilik Durumu

MÜFTÜOĞLU N. M.

TC Çanakkale Valiliği Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü Teknik Yayınlar Dizisi No: 1, 2007

2005

2005

Toprak ve Gübreleme.

MÜFTÜOĞLU N. M.

in: Bahçıvanlık El Kitabı., SABRİ ŞENER, NURAY MÜCELLA MÜFTÜOĞLU, ABDULLAH KELKİT, Editor, Çanakkale Yerel Gündem 21, Çanakkale, pp.1-23, 2005

2004

2004

Toprak Bilimi Terimleri

MÜFTÜOĞLU N. M.

HASAD Yayıncılık Ltd. Şti., P. K. 22, 34673 Üsküdar, İstanbul, 2004

1997

1997

Toprak Bölümü Mesleki Uygulama Ders Notları 3

DEMİRER T., MÜFTÜOĞLU N. M., TÜRKMEN C.

in: Mesleki Uygulama Ders Notları 3, , Editor, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Çanakkale, pp.45-54, 1997

1997

1997

Toprak Bölümü Mesleki Uygulama Ders Notları 2.

DEMİRER T., MÜFTÜOĞLU N. M., TÜRKMEN C.

in: Mesleki Uygulama Ders Notları 2, , Editor, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Çanakkale, pp.40-69, 1997

1997

1997

Toprak Bölümü Mesleki Uygulama Ders Notları 1

DEMİRER T., MÜFTÜOĞLU N. M., TÜRKMEN C.

in: Mesleki Uygulama Ders Notları 1, , Editor, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Çanakkale, pp.32-40, 1997

Other Publications

Supported Projects

2011 - 2012

2011 - 2012

Termik santral atık küllerinin tarımda kullanılma olanaklarının araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions

MÜFTÜOĞLU N. M. (Executive), TÜRKMEN C., UYSAL İ.

2007 - 2012

2007 - 2012

Değişik Yöntemlerle Islah Edilen Meranın Bazı Toprak Özelliklerindeki Değişimler

Project Supported by Higher Education Institutions

TÜRKMEN C. (Executive), KAVDIR Y., MÜFTÜOĞLU N. M.

2002 - 2006

2002 - 2006

Cyclamen hederifoliumun yumru üretiminde en uygun gübrenin tespitiSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

MÜFTÜOĞLU N. M. (Executive), ALTAY H.

2003 - 2005

2003 - 2005

Biga (Çanakkale) İlçesi Tarım Topraklarının Verimlilik Durumu

Project Supported by Other Official Institutions

MÜFTÜOĞLU N. M. (Executive)

1998 - 1999

1998 - 1999

Çinko Katkılı Kompoze Gübrenin Makarnalık Buğdayda Verim ve Kaliteye EtkisiSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

MÜFTÜOĞLU N. M. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2015 - 2017

2015 - 2017

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi

Advisory Committee Member

2014 - 2014

2014 - 2014

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi

Advisory Committee Member

Scientific Refereeing

January 2021

January 2021

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi (Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences)

Other Indexed Journal

January 2020

January 2020

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi (Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences)

Other Indexed Journal

January 2019

January 2019

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi (Journal of Agricultural and Natural)

Other Indexed Journal

January 2018

January 2018

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (COMU Journal of Agriculture Faculty)

Other Indexed Journal

January 2018

January 2018

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi (Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences)

Other Indexed Journal

January 2017

January 2017

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi (Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences)

Other Indexed Journal

January 2017

January 2017

The Federation of Eurasian Soil Science Societies

Other Indexed Journal

January 2017

January 2017

Eurasian Journal Of Soil Science

Other Indexed Journal

January 2016

January 2016

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi (Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences)

Other Indexed Journal

January 2015

January 2015

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Journal of Agriculture Faculty of Ege University)

Other Indexed Journal

January 2015

January 2015

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (COMU Journal of Agriculture Faculty)

Other Indexed Journal

January 2015

January 2015

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi (Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences)

Other Indexed Journal

January 2014

January 2014

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi (Yuzuncu Yil University, Journal of Agricultural Sciences YYU J AGR SCI)

Other Indexed Journal

January 2014

January 2014

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi (Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences)

Other Indexed Journal

January 2014

January 2014

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (COMU Journal of Agriculture Faculty)

Other Indexed Journal

January 2010

January 2010

Biological Diversity and Conservation (BioDiCon) (Biyolojij Çeşitlilik ve Koruma)

Other Indexed Journal

May 2009

May 2009

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY

SCI Journal

January 2009

January 2009

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi (Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences)

Other Indexed Journal

January 2009

January 2009

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY

SCI Journal

January 2008

January 2008

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY

SCI Journal

January 2007

January 2007

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

January 2005

January 2005

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed JournalJury Memberships

July-2021

July 2021

Post Graduate

Post Graduate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

January-2020

January 2020

Doctorate

Doctorate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

February-2018

February 2018

Post Graduate

Post Graduate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

January-2018

January 2018

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

August-2016

August 2016

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

June-2016

June 2016

Post Graduate

Post Graduate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

May-2016

May 2016

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

August-2015

August 2015

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

August-2015

August 2015

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

November-2014

November 2014

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

February-2014

February 2014

Post Graduate

Post Graduate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

February-2014

February 2014

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

February-2013

February 2013

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

February-2013

February 2013

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

May-2012

May 2012

Post Graduate

Post Graduate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

April-2012

April 2012

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

April-2012

April 2012

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

April-2012

April 2012

Doctorate

Doctorate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

February-2012

February 2012

Post Graduate

Post Graduate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

November-2011

November 2011

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

October-2011

October 2011

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

October-2011

October 2011

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

July-2011

July 2011

Post Graduate

Post Graduate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

June-2011

June 2011

Post Graduate

Post Graduate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

August-2010

August 2010

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

August-2010

August 2010

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

March-2010

March 2010

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

August-2009

August 2009

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

July-2009

July 2009

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

September-2008

September 2008

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

July-2008

July 2008

Post Graduate

Post Graduate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

July-2008

July 2008

Post Graduate

Post Graduate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

December-2007

December 2007

Post Graduate

Post Graduate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

August-2007

August 2007

Post Graduate

Post Graduate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

April-2007

April 2007

Post Graduate

Post Graduate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

August-2005

August 2005

Post Graduate

Post Graduate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

August-2005

August 2005

Post Graduate

Post Graduate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

June-2005

June 2005

Post Graduate

Post Graduate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

June-2005

June 2005

Post Graduate

Post Graduate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

April-2005

April 2005

Post Graduate

Post Graduate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

February-2005

February 2005

Post Graduate

Post Graduate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

August-2002

August 2002

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

January-2002

January 2002

Post Graduate

Post Graduate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

November-2001

November 2001

Doctorate

Doctorate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

December-1999

December 1999

Post Graduate

Post Graduate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

September-1998

September 1998

Post Graduate

Post Graduate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi