Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

YIELD AND NUTRITIONAL CHARACTERISTICS OF EDIBLE CLUSTER BEAN GENOTYPES

TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS, cilt.24, sa.1, ss.91-97, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Bleeding water characteristics of Amasya Beyazi grape variety

Journal of Food, Agriculture and Environment, cilt.12, sa.1, ss.430-434, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Change of Some Soil Quality Characteristics under Different Pasture Reclamation Methods of Rangelands

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, cilt.19, sa.4, ss.245-255, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

NUTRIENT CONTENTS OF 140 RUGGERI ROOTSTOCK CANES IN DORMANT SEASON

JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES, cilt.21, sa.4, ss.730-733, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cane Quality Determination of 5 BB and 140 Ru Grape Rootstocks

EUROPEAN JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE, cilt.73, sa.6, ss.254-258, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of salt tolerance of some American grape rootstocks

BANGLADESH JOURNAL OF BOTANY, cilt.35, sa.2, ss.143-150, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Nutritional problems of Cardinal grapes grown in Canakkale, Turkey

PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, cilt.36, sa.3, ss.567-575, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bitkinin fosfor alımına vermikompost ve farklı fosfor dozlarının birlikte etkisi

Mediterranean Agricultural Sciences, cilt.32, sa.3, ss.437-441, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çay çöpünden kompost yapımı ve oluşan kompostun bazı özellikleri

Mediterranean Agricultural Sciences, cilt.32, ss.109-114, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Plant and Soil Characteristics of Rangelands Improved with Different Methods

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.28, ss.190-198, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Kalsiyum Dozları ve Azotlu Gübrelerin Domateste Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.134-148, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Domates Fidelerinin Kalsiyum Sülfat ve Kalsiyum Hidroksit Katılan Ortamda Yetiştirilmesinin Çiçek Burnu Çürüklüğü Üzerine Etkisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.28-42, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bağ Budama Artığı Kompostu Oluşturma Süreci ile Kompostun Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.19-25, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalsiyum ve Bazı Azotlu Gübrelerin Domateste Besin Maddesi Alınımı Üzerine Etkisi.

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (COMU Journal of Agriculture Faculty), cilt.5, sa.2, ss.9-19, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Kalsiyum ve Azotlu Gübre Uygulamalarının Domates Verimi ve Kalsiyum İçeriği Üzerine Etkisi

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.213-219, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vermikompostun Ispanak Spinacia oleracea L Verimi ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (COMU Journal of Agriculture Faculty), cilt.4, sa.1, ss.1-5, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Dozlardaki Vermikompostun Marul Verimi ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi

BAHÇE, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.45, ss.121-124, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Oranlarda Kullanılan Çay Posasının Marul Bitkisi Gelişimi Üzerine Etkisi

Bilinçli Sağlıklı Yaşam Dergisi, sa.12, ss.164-172, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of different shrubby rangeland reclamation practices on some of soil characteristics (Meralarda farklı ıslah işlemlerinin bazı toprak özellikleri üzerine etkisi)

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi (Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences), cilt.3, sa.1, ss.90-97, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yalova İncisi Üzüm Çeşidinde Ağlama Suyu Özelliklerinin Belirlenmesi

Selçuk Üniversitesi, Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi A, cilt.27, ss.89-97, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of flay ash applications on heavy metal contents of soil and corn plant (Zea mays L.)

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi (Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences), cilt.2, sa.1, ss.92-98, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cardinal üzüm çeşidi kalemlerinin besin elementi içeriklerinin belirlenmesi

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi (Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences), cilt.1, sa.3, ss.405-412, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kentsel Atıksu İle Sulanan Topraklarda Bazı Verimlilik Özelliklerinin İncelenmesi

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (COMU Journal of Agriculture Faculty), cilt.2, sa.1, ss.77-81, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hümik Asit Uygulamalarının Alınabilir Potasyum Üzerine Etkisi

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (COMU Journal of Agriculture Faculty), cilt.2, sa.2, ss.61-66, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Selenium Contents of Çanakkale (Biga) Agricultural Lands

Soil-Water Journal, cilt.2, sa.1, ss.983-990, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nutritional content of the canes of the Yalova İncisi grape variety

Soil-Water Journal, cilt.2, sa.1, ss.765-770, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Italia üzüm çeşidi kalemlerinin besin element içeriklerinin belirlenmesi

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (COMU Journal of Agriculture Faculty), cilt.1, sa.1, ss.29-34, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bleeding water characteristics of Yalova Çekirdeksizi grape variety

Soil-Water Journal, cilt.2, sa.1, ss.771-778, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Changes in soil characteristics during reclamation of shrubbery pastures of Gökçeada

Soil-Water Journal, cilt.2, sa.1, ss.897-904, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İtalia Üzüm Çeşidi Kalemlerinin Besin Elementi İçeriklerinin Belirlenmesi

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.29-34, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yalova İncisi Üzüm Çeşidinde Ağlama Suyu Özelliklerinin Belirlenmesi

Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, cilt.27, ss.89-97, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı dozlarda uygulanan molibdenin bakla (Vicia faba L.) bitkisinin azot içeriğine etkisi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.49, sa.1, ss.53-62, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çay Tarımı Yapılan Alanların Bazı Toprak ve Bitki Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, ss.309-316, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of different N P and K applications on the mineral contents of tuber and leaves of Cyclamen hederifolium plants

Biological Diversity and Conservation, BioDiCon, cilt.2, sa.1, ss.21-26, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reserve nutrient contents of the 5 BB grape rootstock canes

American-Eurasian J. Agric. And Environ. Sci., cilt.5, sa.5, ss.599-602, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Siklamenin sesini duyun

Cumhuriyet gazetesi, Tarım Gıda Hayvancılık, sa.42, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Çanakkale de Çimento Tozlarının Bazı Bitkilere ve Topraklara Etkileri

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.43, sa.2, ss.133-144, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Bazı Amerikan asma anaçlarının tuz stresine toleranslarının belirlenmesi

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dergisi, cilt.34, sa.2, ss.11-19, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çinko Katkılı ve Katkısız 15 15 15 Gübre Uygulamasının Buğdayda Verim ve Bazı Verim Öğeleri Üzerine Etkisi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.34, sa.4, ss.299-302, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of mixed fertiliser with or without zinc on the yield and quality of tomato grown under Çanakkale conditions in Turkey

Pakistan Journal of Applied Sciences, cilt.2, sa.3, ss.329-331, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çanakkale yöresi tarımında ve erozyonla mücadelede kapari Capparis spinosa L nin önemi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.32, sa.3, ss.329-333, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amasya Üzümü Beslenme Problemlerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma

Ekoloji, cilt.10, sa.39, ss.7-12, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Microfungal Flora of Some Agricultural Areas in The Ezine Çanakkale Vicinity

Ot Sistematik Botanik Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.119-131, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çanakkale ilinde yetiştirilen Karasakız üzümünün beslenme problemlerinin belirlenmesi

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.24, ss.18-27, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toprakta azot bilançosu

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.29, sa.1, ss.175-185, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğu Karadeniz Bölgesinde çay tarımı yapılan toprakların asitlik durumu

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.30, sa.3, ss.41-48, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğu Karadeniz Bölgesi çay tarım topraklarının organik madde durumu

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.30, sa.3, ss.49-56, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğu Karadeniz Bölgesi çay tarım topraklarının fosfor miktarları ile ilgili bir araştırma

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.30, sa.3, ss.65-72, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğu Karadeniz Bölgesi çay tarım topraklarının azot durumu

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.30, sa.3, ss.57-64, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çay bitkisine bölünerek uygulanan azotlu gübrenin etkinliği üzerinde bir araştırma

Doğa-Turkish Journal Of Agriculture & Forestry,, cilt.15, sa.3, ss.685-699, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çay Çöpünden Kompost Yapımı ve Oluşan Kompostun Bazı Özellikleri

8. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Türkiye, 12 - 15 Mart 2019, ss.107

Vermikompost Uygulamasının Alınabilir Fosforu Tutması Üzerine Etkisi

Uluslararası AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi, Ankara, Türkiye, 12 - 15 Temmuz 2018, ss.283-284

Vermikompostun potasyum alınımı üzerine etkisi

Uluslararası AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi, Ankara, Türkiye, 12 - 15 Temmuz 2018, ss.277-278

Vermikompost Uygulamasının Alınabilir Potasyumu Tutması Üzerine Etkisi

Uluslararası AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi, Ankara, Türkiye, 12 - 15 Temmuz 2018, ss.279-280

Vermikompost Uygulamasının Fosfor Alınımı Üzerine Etkisi

Uluslararası AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi, Ankara, Türkiye, 12 - 15 Temmuz 2018, ss.275-276

Bağ Budama Artığı Kompostu Oluşturma Süreci ile Kompostun Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, 14-15 Aralık 2017, Çanakkale., Türkiye, 14 - 15 Aralık 2017

Aptesbozan Kaplı Gökçeada Meralarının Islah Edilebilme İmkanları

11. Tarla Bitkileri Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2015, cilt.1, ss.101

Farklı Dozlardaki Vermikompostun Marul Verimi ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi

VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 25 - 29 Ağustos 2015, ss.110

Farklı Oranlarda Kullanılan Çay Posasının Marul Bitkisi Gelişimi Üzerine Etkisi

Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi '2015, Bilecik, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015

Selenium Contents of Çanakkale Biga Agricultural Lands

1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, Bishkek, Kırgızistan, 1 Ekim - 03 Kasım 2013

Bleeding Water Characteristics of Yalova Çekirdeksizi Grape Variety

1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, Bishkek, Kırgızistan, 1 - 03 Ekim 2013

Changes in Soil Characteristics during Reclamation of Shrubbery Pastures of Gökçeada

1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, Bishkek, Kırgızistan, 1 - 03 Ekim 2013, cilt.2, ss.897-904

Yalova İncisi Üzüm Çeşidinde Ağlama Suyu Özelliklerinin Belirlenmesi

Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, Konya, Türkiye, 25 - 28 Eylül 2013

Farklı Kalsiyum Kaynak ve Dozlarının Biber Fidesinin Gelişimi ve Kalsiyum İçeriğine Etkisi

6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 3 - 07 Haziran 2013, ss.376-379

Müşküle Üzüm Çeşidinde Ağlama Suyu Özellikleri

6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 3 - 07 Haziran 2013, ss.349-352

Termik Santral Atık Küllerinin Mısır Bitkisine Etkisi

6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 3 - 07 Haziran 2013

Farklı Dozlarda Uygulanan Molibdenin Nohut Cicer Arietinum L Bitkisinin Azot İçeriğine Etkisi

5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2010, ss.35-40

Bayramiç e Özgü Doğal Bir Değer Cyclamen hederifolium

Bayramiç Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 3 - 05 Ağustos 2007, cilt.109

Rize de yeni ürün arayışları içinde Cyclamen coum un yeri ve önemi

1. Rize Sempozyumu, Rize, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2006, ss.485-489

Kazdağlarında Tanınması ve Korunması Gereken Bir Değer Cyclamen hederifolium

Kazdağları II. Ulusal Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 22 - 25 Haziran 2006, ss.89-97

Determination of Relationship Between Water Consumption and Salt Tolerance of Some Table Grape Cultivars

18th International Soil Meeting (ISM) on ‘‘Soil Sustaining Life on Earth Managing, Soil and Technology, Şanlıurfa, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2006, ss.693-696

Determination of the best sowing time of the Cyclamen hederifolium seeds

18th International Soil Meeting (ISM) on ‘‘Soil Sustaining Life on Earth Managing, Soil and Technology”, 22 - 26 Mayıs 2006, ss.38-42

The effects of different nitrogen fertilizer treatments of tomato grown by applying different lime doses on some characteristics of fruit and blossom end rot

18th International Soil Meeting (ISM) on ‘‘Soil Sustaining Life on Earth Managing, Soil and Technology”, Şanlıurfa, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2006, ss.989-992

Determination of relationship between water consumption and salt tolerance of some table grape cultivars

18th International Soil Meeting (ISM) on ‘‘Soil Sustaining Life on Earth Managing, Soil and Technology”, Şanlıurfa, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2006, ss.989-992

Farklı kalsiyum kaynak ve dozlarının domates fidesinin bazı özellikleri üzerine etkisi

V. Sebze Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2004, ss.231-234

The effects of varying applications of nitrogen phosphorus and potassium on the size of Cyclamen hederifolium corms grown in peat medium

International Soil Congress (ISC) on ‘‘Natural Resource Management for Sustainable Development’’, Erzurum, Türkiye, 7 - 10 Haziran 2004, ss.28-33

An investigation to determine the effect of various mediums and fertilisers in the production of Cyclamen hederifolium corms

The 2003 Dahlia Greidinger Symposium: Nutrient, Substrate and Water Management in Protected Cropping Systems, İzmir, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2003, ss.381-383

The effects of food industry waste as organic fertiliser on the quality and yield of tomatoes

International Conference on the Future of the Mediterranean Rural Environment: Prospects for Sustainable Land Use and Management, İzmir, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2000, ss.130-140

The effect of mixed fertiliser with or without zinc on the yield and quality of broccoli grown in Çanakkale conditions

Nuray Mücellâ MÜFTÜOĞLU, Cafer TÜRKMEN, Canan ÖZTOKAT KUZUCU, 2000.. International Conference on the Future of the Mediterranean Rural Environment: Prospects for Sustainable Land Use and Management, İzmir, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2000, ss.142

Çanakkale ili zeytin ağaçlarında beslenme sorunlarının araştırılması

V. Ulusal Tarım ve Hayvancılık Kongresi, Konya, Türkiye, 20 - 22 Ekim 1998, ss.353-358

Gübre tüketiminin düşüş nedenleri sonuçları ve giderilmesi önerileri

I. Trakya Toprak ve Gübre Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 20 - 22 Ekim 1997, ss.281-284

Çay tarım topraklarının gübreleme sorunları ve öneriler

I. Trakya Toprak ve Gübre Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 20 - 22 Ekim 1997, ss.285-288

Kitap & Kitap Bölümleri

Toprak ve Gübreleme

Bitkisel Üretimde Pratik Bilgiler 2 Basım, Nuray Mücellâ MÜFTÜOĞLU, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, ss.1-29, 2015

Domates Yetiştiriciliğinde Verimlilik Analizlerine Göre Gübreleme Uygulamaları

Çanakkale Domates Çalıştayı, Yok, Editör, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, ss.99-110, 2014

Kiraz Yetiştiriciliğinde Analizlere Dayalı Gübreleme Uygulamaları

Kiraz Yetiştiriciliği, Doç. Dr. Hakan Engin, Dr. Arda Akçal, Editör, Çanakkale Favori Reklam Ltd. Şti., Çanakkale, ss.58-88, 2013

Sürdürülebilir Toprak Verimliliği Güncellenmiş 3 Basım

Pelin Matbaacılık, Yeniyol Mahallesi, Eskisaray Sokak, Nalıncı İş Merkezi, No: 3/C, Yayıncı Sertifika No: 25768, Çorum., Çorum, 2012

Domates Yetiştiriciliğinde Toprak ve Yaprak Analizi Önemi ve Analizlere Dayalı Gübreleme Uygulamaları

Domates Yetiştiriciliği El Kitabı, Prof. Dr. Kenan Kaynaş, Ziraat Mühendisi Zeynep İşler, Editör, Çanakkale Favori Reklam Ltd. Şti., Çanakkale, ss.9-19, 2012

Toprak Verimliliği Analizleri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Çanakkale, 2009

Gübrelemenin Temel İlkeleri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayın No: 70, Çanakkale, 2008

Biga İlçesi Tarım Topraklarının Verimlilik Durumu

TC Çanakkale Valiliği Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü Teknik Yayınlar Dizisi No: 1, 2007

Sürdürülebilir Toprak Verimliliği

Koyulhisar Ziraat Odası Kültür Yayınları No:1. Adakale Sokak 14/1, Kızılay-Ankara, Ankara, 2007

Biga İlçesi Tarım Topraklarına Gübreleme Önerileri

TC Çanakkale Valiliği Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü Teknik Yayınlar Dizisi No: 2, 2007

Biga (Çanakkale) Topraklarının Verimlilik Durumu

Biga İlçesi nin Başlıca Ürünlerinde Bitkisel ve Hayvansal Tarım Potansiyeli Rapor, Nuray Mücellâ MÜFTÜOĞLU, Feyzi UĞUR, Duygu AKTÜRK, Cem Ömer EGESEL, Editör, TC Çanakkale Valiliği Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü, Çanakkale, ss.42-54, 2007

Toprak ve Gübreleme.

Bahçıvanlık El Kitabı., SABRİ ŞENER, NURAY MÜCELLA MÜFTÜOĞLU, ABDULLAH KELKİT, Editör, Çanakkale Yerel Gündem 21, Çanakkale, ss.1-23, 2005

Toprak Bilimi Terimleri

HASAD Yayıncılık Ltd. Şti., P. K. 22, 34673 Üsküdar, İstanbul, 2004

Effects of different forms and rates of nitrogen on yield and quality of Colona spp.

Improved Crop Quality by Nutrient Management. Developments in Plant and Soil Sciences, Anac D., Martin-PrÉvel P, Editör, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, ss.47-49, 1999

Toprak Bölümü Mesleki Uygulama Ders Notları 2

Toprak Bölümü Mesleki Uygulama Ders Notları 2, Demirer T,Müftüoğlu NM,Türkmen C., Editör, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Çanakkale, ss.40-69, 1997

Toprak Bölümü Mesleki Uygulama Ders Notları 1

Toprak Bölümü Mesleki Uygulama Ders Notları 1, Demirer,T.,Müftüoğlu N.M.,Türkmen,C., Editör, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Çanakkale, ss.32-40, 1997

Toprak Bölümü Mesleki Uygulama Ders Notları 3

Toprak Bölümü Mesleki Uygulama Ders Notları 3, Demirer T,Müftüoğlu NM,Türkmen C., Editör, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Çanakkale, ss.45-54, 1997