Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Ağustos 2020 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Bilimsel Hakemlikler

 • Nisan 2021 Helal ve Etik Araştırmalar Dergisi

  Bildiri (Tam Metin)

 • Nisan 2021 bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Bildiri (Tam Metin)

 • Temmuz 2020 Düzce İlahiyat Fakültesi Dergisi

  Bildiri (Tam Metin)

 • Mayıs 2020 Akademik Platform Helal Yaşam Dergisi

  Bildiri (Tam Metin)

 • Kasım 2019 Tasavvur

  Bildiri (Tam Metin)

 • Eylül 2019 İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi