Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kurban İbadeti ve Bazı Güncel Meseler

Helal ve Etik Araştırmalar DErgisi, cilt.2, sa.1, ss.64-84, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünya Helal Zirvesi 2019

Kilitbahir, sa.16, ss.198-214, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

FIKIHTA ÇEKİRGENİN HÜKMÜ

İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.260-278, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜTÜN/SİGARA VE KÂT GİBİ ZARARLI MADDELERİN DİİNİ HÜKMÜ

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sa.29, ss.424-455, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İSLÂM FIKHINDA YEME İÇME ÖLÇÜLERİ.

Journal of International Social Research, cilt.9, sa.43, ss.2376-2382, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GIDA KATKI MADDELERİNDE HELALLİL VE HARAMLIK ÖLÇÜLERİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, sa.42, ss.1751, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HANEFİ MEZHEBİNDE HAYVAN KESİMİ

Uluslararı Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, sa.41, ss.1328, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

el-Mevâddü’xxl-muharrame ve’xxn-necise fi’xxl-ğıdâi ve’xxd-devâ beyne’xxn-nazariyye ve’xxt-tatbîk

Çanakkale Onsekiz mArt Üniversitesi İLahiyat Fakültesi DErgisi, sa.4, ss.119-125, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İmam Gazâlî’ye Göre Ruh Beden İlişkisi ve İbadetlerin Ruh Üzerindeki Etkisi

Uluslararası ve Disiplinler arası Ruh Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2020, cilt.1, ss.241-257

Helal Turizm Açısından İslam Fıkhında Yeme İçme ÖLçüleri

1. Uluslararası Helal Turizm Kongresi, alanya, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2017, ss.752-762

KURU YOLUM TAVUĞUN İNSAN SAĞLIĞI VE TASARRUF YÖNÜNDEN ÖNEMİ

ULUSLARARASI 2. HELAL VE SAĞLIKLI GIDA KONGRESİ, Konya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2013, ss.708-709

Kitap & Kitap Bölümleri