Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2023 - Continues Associate Professor

  Canakkale Onsekiz Mart University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

 • 2019 - Continues Assistant Professor

  Canakkale Onsekiz Mart University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Non Academic Experience

 • 1990 - 2019 Uzman Vaiz

  DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Courses

 • Undergraduate İslam İbadet Esasları

 • Postgraduate İslam Hukukunda Helal Haram Ölçüleri II

 • Doctorate Fıkhın Modern Dönemdeki Problemleri

 • Undergraduate İslam Hukuku II

 • Doctorate İslam Hukukunda İçtihat ve Fetva usulü

 • Undergraduate Çağdaş Fıkıh Problemleri

 • Undergraduate Fıkıh Usulü II

 • Undergraduate Hitabet ve Mesleki Uygulama

 • Undergraduate Günümüz Fıkıh Problemleri

 • Undergraduate Hitabet ve Mesleki Uygulama

 • Undergraduate Günümüz Fıkıh Problemleri

 • Postgraduate İslam Hukukunda Helal ve Haram Ölçüleri

 • Undergraduate İslam İbadet Esasları

 • Undergraduate İslam İbadet Esasları

 • Undergraduate İslam Hukuku IV

 • Undergraduate İslam Hukuku IV

 • Postgraduate Furu Fıkıh Metinleri

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Postgraduate İslam Hukukunda Helal Haram Ölçüleri I

 • Postgraduate İslam Hukukunda Genel Kurallar

 • Undergraduate İslam Hukuku III

 • Undergraduate Bilimsel Etik ve Araştırma Teknikleri

 • Undergraduate İslam Hukuku III

 • Undergraduate Fıkıh Usulü I

 • Undergraduate Bilimsel Etik ve Araştırma Teknikleri

 • Undergraduate Fıkıhta Metodolojik Farklar

 • Undergraduate Fıkıhta Metodolojik Farklar