Education Information

Education Information

 • 2013 - 2018 Doctorate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

 • 2011 - 2013 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

 • 2005 - 2010 Undergraduate

  Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Sosyal Pazarlama Faaliyetlerinin Gönüllülük Davranışlarına Etkisi: Türk Kızılayı ve Kan Bağışı Üzerine Bir Araştırma

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

 • 2013 Postgraduate

  İhracat Performansına Etki Eden Faktörler ve Pazarlama Planlama Yeteneği ile İhracat Performansı İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme