Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Dış Göç ile İşsizlik Arasındaki İlişki: Ekonometrik Bir Analiz

3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü Sempozyumu, Bandırma, Turkey, 21 - 22 November 2019, pp.693-699 Sustainable Development

Türkiye’de Ar-Ge Harcamalarının Ekonomik Büyümeye Etkisi

10. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Bandırma, Turkey, 1 - 03 November 2019

2010 Sonrası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikasının Enflasyon Üzerine Etkisi

5. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 September 2019, pp.92-102

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Sofistike Ürün Üretimi Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği

5. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 September 2019, pp.76-86

EFFECTS OF GLOBAL CRISIS ON ECONOMIC GROWTH AND INVESTMENT RELATIONS IN EUROPEAN COUNTRIES

12th International Conference on Finance and Banking, Ostravice, Czech Republic, 28 - 29 October 2009, pp.129-137 Sustainable Development identifier

Effects of Global Crisis on Economic Growth and Investment Relations in European Countries

12th International Conference on Finance and Banking, Karvina, Czech Republic, 28 - 29 October 2009, pp.335-348 Sustainable Development

Yenilik Üretimi Inovasyon ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri ICT Yatırımlarının İnsani Gelişme Endeksine Etkisinin Ekonometrik Analizi

International Symposium on Globalization, Democratization and Turkey, Antalya, Turkey, 27 - 30 March 2008, pp.730-737

Testing Weak and Semi Strong Form Efficiency of Stock Exchanges in European Monetary Union Countries Panel Data Causality and Co Integration Analysis

11th International Conference on Finance and Banking, Karvina, Czech Republic, 17 - 18 October 2007, pp.796-813

An Econometric Analysis of the Relationship between Information and Communication Expenditures ICT and Economic Growth in OECD Countries

Third International Conference on Business, Management and Economics, İzmir, Turkey, 13 - 17 June 2007, pp.389-404 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Cumhuriyet’ten Günümüze Türkiye’de Enflasyonun Tarihsel Gelişimi

in: Enflasyon ve Güncel Ekonomik Araştırmalar, AZAZİ, Hasan, Editor, Ekin, Bursa, pp.61-82, 2022

SAVUNMA HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN ZAMAN SERİSİ ANALİZİ

in: EKONOMİK BÜYÜME İLE İLİŞKİLER ÖZELİNDE ARAŞTIRMALAR, HASAN AZAZİ, Editor, EĞİTİM YAYINEVİ, Konya, pp.60-78, 2020

1990-2000 Dönemi Türkiye Ekonomisi

in: Türkiye Ekonomisi, Meliha Ener, Cüneyt Kılıç, Editor, Sayda Yayıncılık, pp.210-237, 2019

THE EFFECTS OF TOTAL ENTREPRENEURIALACTIVITIES ON PER CAPITA GDP IN THE CONTEXTOF POLITICAL AND FINANCIAL RISK

in: Current Issues in Business, Prof. Dr. Sadettin PAKSOY, Mustafa Latif EMEK, Editor, İksad Publishing House, Ankara, pp.45-87, 2019

Para

in: İktisada Giriş, Cüneyt KILIÇ, Burcu Kılınç SAVRUL, Mesut SAVRUL, Editor, Dora, pp.283-317, 2017

Metrics

Publication

38

Citiation (TrDizin)

2

Project

1

Thesis Advisory

18

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals