Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ekonomik Büyüme ve Enerji Tüketiminin Co2 Emisyonu Üzerindeki Etkileri: Seçilmiş Mena Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.17, ss.351-368, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİREYSEL KREDİLERİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.16, ss.18-40, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Structural Reforms on Economic Growth: APanel Data Analysis of Selected Transition Economies

The Empirical Economics Letters, cilt.16, ss.143-157, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECT OF CONSUMER LOANS ON THE ECONOMIC GROWTH IN TURKEY TIME SERIES ANALYSIS

İşletme ve İktisat Dergisi, ss.18-28, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1980 2013 Dönemi Türkiye Ekonomisinde Enflasyon ve Faiz Oranı Arasındaki İlişki

Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.14, ss.473-490, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008 Global Ekonomik Kriz in Genç İşsizlik Açısından Değerlendirilmesi

Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.163-177, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Testing the Validity of Wagner s Law in Inflation Targeting In Developing Countries

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, ss.193-208, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Testing Weak and Semi Strong Form Effıcıency of Stock Exchanges in European Monetary Union Countries Panel Data Causality and Co Integration Analysis

International Journal of Economics and Administrative Studies, cilt.1, ss.67-82, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EFFECTS OF GLOBAL CRISIS ON ECONOMIC GROWTH AND INVESTMENT RELATIONS IN EUROPEAN COUNTRIES

12th International Conference on Finance and Banking, Ostravice, Çek Cumhuriyeti, 28 - 29 Ekim 2009, ss.129-137 identifier

Effects of Global Crisis on Economic Growth and Investment Relations in European Countries

12th International Conference on Finance and Banking, Karvina, Çek Cumhuriyeti, 28 - 29 Ekim 2009, ss.335-348

Kitap & Kitap Bölümleri

THE EFFECTS OF TOTAL ENTREPRENEURIALACTIVITIES ON PER CAPITA GDP IN THE CONTEXTOF POLITICAL AND FINANCIAL RISK

Current Issues in Business, Prof. Dr. Sadettin PAKSOY, Mustafa Latif EMEK, Editör, İksad Publishing House, Ankara, ss.45-87, 2019