Education Information

Education Information

 • 2005 - 2011 Doctorate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri, Turkey

 • 1996 - 1999 Postgraduate

  Middle East Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği, Turkey

 • 1992 - 1996 Undergraduate

  Middle East Technical University, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Levrek (Dicentrarchus labrax L. 1758) Balıkları Yemlerine Kanola Unu ve Fitaz Enzimi İlavesinin; Büyüme ve Yem Değerlendirme Parametreleri Üzerine Etkileri

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri

 • 1999 Postgraduate

  Comparative Analysis of Cellulase Production by Torula thermophila and Humicola insolens

  Middle East Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • C1 Advanced Bulgarian

 • B1 Intermediate Russian

Certificates, Courses and Trainings

 • 2005Enhansing the Effectivity of Training Activities Project Management for Educational Professionals

  Education Management and Planning , AB Grundtvig Programı PL-2005-002; Ulusal Ajans tarafından katılım desteği ile