Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2005 - 2011 Doktora

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri, Türkiye

 • 1996 - 1999 Yüksek Lisans

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği, Türkiye

 • 1992 - 1996 Lisans

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2011 Doktora

  Levrek (Dicentrarchus labrax L. 1758) Balıkları Yemlerine Kanola Unu ve Fitaz Enzimi İlavesinin; Büyüme ve Yem Değerlendirme Parametreleri Üzerine Etkileri

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri

 • 1999 Yüksek Lisans

  Comparative Analysis of Cellulase Production by Torula thermophila and Humicola insolens

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

 • C1 İleri Bulgarca

 • B1 Orta Rusça

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2005Enhansing the Effectivity of Training Activities Project Management for Educational Professionals

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , AB Grundtvig Programı PL-2005-002; Ulusal Ajans tarafından katılım desteği ile