Publications & Works

Articles Published in Other Journals

TÜRKİYE’DE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SÜRECİNE TARAFLARIN KATILIMI: ÇANAKKALE İLİ TERMİK SANTRALLERİ ÖRNEĞİ

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.18, no.38, pp.791-814, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Çevresel Performans Endeksi ve Sürdürülebilir Yönetişim Göstergeleri Kapsamında Ülke Karşılaştırması: Türkiye ve İsviçre Örneği

International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, vol.3, no.2, pp.153-156, 2020 (Other Refereed National Journals)