Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bitcoinin Euro-Dolar Fiyatları Üzerindeki Etkisininİncelenmesi / Examination of the Effect of Bitcoin onthe Euro-Dollar Prices

3rd Gelisim-UWE International Conference on Economics, Finance and Management, İstanbul, Turkey, 17 - 19 April 2019, pp.44-46

Efficiency Measurement Based On Financial Performance: An Application In Manufacturing Industry

GLOBAL Conference on Business and Economics, İstanbul, Turkey, 30 September - 03 October 2019, pp.123

Measuring The Financial Performances Of Tourism Firms Traded On The Borsa Istanbul Through Fuzzy Topsis

Globe Conference on Business and Economics, İstanbul, Turkey, 30 September - 03 October 2019, pp.56

Bitcoinin Euro-Dolar Fiyatları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

3. Gelisim - UWE Uluslararası Ekonomi Finans ve Yönetim Konferansımıza, İstanbul, Turkey, 17 - 19 April 2019

TÜRKİYE’DE MUHASEBE VE FİNANS EĞİTİMİNDE AKREDİTASYON

UMTEB - 4. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 6 - 07 December 2018, pp.95

Assessment Of The Impact Of Corporate Governance Index On Intellectual Capital BIST XKURY Case Study

ABRM 5. International Conference on BusinessEconomic Development ICBED New York USA, New York, United States Of America, 4 - 06 April 2016, vol.9

Entektüel Sermayenin Ölçülmesi İMKB de işlem Gören Sigorta Şirketleri Arasında Karşılaştırmalı Uygulama Örneği

I.Uluslararası Entelektüel Sermaye Ölçümü ve Raporlanması Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 - 30 June 2012

Books & Book Chapters

KADIN FİNANSAL OKURYAZARLIK ALGI VEDAVRANIŞ BECERİLERİ: YALOVAÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET VEFİNANS BÖLÜMÜ UYGULAMA ÖRNEĞ

in: Farklı Boyutları ile Kadın Çalışmaları, Elif Oktay Yüksel, Editor, Ekin Yayıncılık, Bursa, pp.349-360, 2020

Dış Ödemeler Bilançosu ve Ödemeler Bilançosunun Denkleştirilmesi

in: Uluslararası Ticaret ve Finansman, Cemal Elitaş, Editor, Gazi Yayıncılık, Ankara, pp.151-179, 2016

Finansın Temelleri

in: Finanal Piyasalar ve Kurumlar, Aysel Gündoğdu, Editor, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, pp.27-44, 2016

Şirketler Muhasebesi

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2013