Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2012 - 2016 Doktora

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Türkiye

 • 2010 - 2012 Yüksek Lisans

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Türkiye

 • 2009 - 2010 Yüksek Lisans

  Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Öğretmenliği, Türkiye

 • 2005 - 2009 Lisans

  Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2016 Doktora

  Bitki büyüme düzenleyicilerinin Calendula officinalis L. ve C. arvensis L. türlerinin hücre süspansiyon kültürlerinde belirli sekonder metabolitler üzerine etkileri

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji

 • 2012 Yüksek Lisans

  Catharanthus roseus (L.) G. Don. türünde bitki büyüme düzenleyicilerinin in vitro somaklonal varyasyon üzerine etkilerinin belirlenmesi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji