Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Genotoxicity and Cytotoxicity of Dodine (1-Dodecylguanidium acetate) by Allium Test

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, ss.4527-4531, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

EVALUATION OF GENOTOXICITY AND CYTOTOXICITY OF DODINE (1-dodecylguanidium acetate) BY Allium TEST

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.24, ss.4527-4531, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

CYTOTOXIC AND GENOTOXIC EFFECTS OF TRIACETIN (GLYCEROL TRIACETATE) ON ALLIUM CEPA ROOT TIP

American Journal of Innovative Research and Applied Sciences, cilt.11, ss.1-4, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Plant Growth Regulators on Caffeic Acid and Beta Carotene Quantity in The Cell Supension Cultures of Calendula officinalis L. and Calendula arvensis L.

American Journal of Innovative Research and Applied Sciences, cilt.10, ss.15-23, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Several Plant Growth Regulators on Cell Biomass in Suspension Culture of Marigold

Journal of Agriculture and Horticulture, cilt.2, ss.1-10, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Some Plant Growth Regulators on Cell Biomass in the Cell Suspension Culture of Calendula officinalis L. and Calendula arvensis L. Species

International Journal of Science and Research, cilt.8, ss.1719-1728, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of dodine on total protein content and peroxidase activity in Vicia faba L.

Sakarya University Journal Of Science, cilt.20, ss.627-633, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effect of Plant Growth Regulators on In Vitro Biomass Changing in Catharanthus roseus (L) G Don.

Annals of Biological Research,4 (4):164-168., cilt.4, ss.164-168, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Plant Growth Regulators on In vitro Biomass Changing in Catharanthus roseus (L.) G. Don.

Annals of Biological Research, cilt.4, ss.164-168, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ferro glukonat'ın Sitotoksik Etkisinin Allium cepa Testi ile Belirlenmesi

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (Biochem2019), Ankara, Türkiye, 28 - 29 Haziran 2019, ss.1377-1384

Genotoxic and Cytotoxic Effects of Proquinazid on Root Cells of Allium cepa L.

International Academy of Arts, Science & Technology, Antalya, Türkiye, 11 - 12 Haziran 2015, cilt.1, no.1, ss.100

Dodin Fungusitine Karşı Vicia faba Bitkisinde Savunma Yanıtı

22. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Eskişehir, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2014, ss.944

Genotoxic Effects of Dodine (1-Dodecylguanidium Acetate) on Root Cells of Allium cepa

The Second Scientific Conference on Ecology, Plovdiv, Bulgaristan, 01 Kasım 2013, ss.68

Catharanthus roseus (L.) G. Don Bitkisinin In Vitro Biyokütle Değişimi Üzerine Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Etkileri.

21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Ege Üniv., Fen Fak.,, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.814