Yayınlar & Eserler

Kitap & Kitap Bölümleri

Anlatım ve Anlatımın İlkeleri (Destan, Efsane, Masal, Fabl)

Türk Dili Yazılı Anlatım Sözlü Anlatım, , Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.223-342, 2007