Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2010 - 2015 Doktora

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

 • 2008 - 2010 Yüksek Lisans

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

 • 2002 - 2007 Lisans

  Anadolu Üniversitesi, Turizm Ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014 Doktora

  Algılanan liderlik tarzları, örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık ilişkisinin turizm endüstrisinde incelenmesi

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2010 Yüksek Lisans

  İş-aile çatışması ve işe bağlılık ilişkisinin turizm sektöründe incelenmesi: Nevşehir bölgesinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otel çalışanları üzerinde bir araştırma

  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü