Publications & Works

Articles Published in Other Journals

2005 ve 2017 Coğrafya Dersi Öğretim Programlarına Göre Yazılmış Coğrafya Ders Kitaplarının Değerler Eğitimi Açısından Karşılaştırılması

International Journal of Social Humanities Sciences Research, vol.7, no.60, pp.2826-2842, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İnegöl İlçesinde Mobilya Sanayinin Yapısal Özellikleri, Dağılışı ve Yaşanan Sorunlara Yönelik Bir Değerlendirme

Kesit Akademi Dergisi, vol.6, no.24, pp.173-203, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kaş ve Demre İlçesi Kıyılarında Sualtı Dalış Turizmine Yönelik Bir Değerlendirme

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, vol.6, no.44, pp.3454-3473, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye'de Çelik Boru Sanayi ve Enerji Projelerinin Sektörün Gelişimine Etkileri

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.96, pp.1-15, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye'de Ayakkabı Sanayi

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.69, pp.15-32, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye'de Kuyumculuk ve Benzeri Üretim Sanayinin Sanayi Coğrafyası Prensipleri Çerçevesinde İncelenmesi

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.30, pp.1-19, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Litolojik ve Morfolojik Unsurların Ad Vermede Esin Kaynağı Olma Durumu Üzerine Bir Değerlendirme: Çanakkale İli Örneği

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.47, pp.1-17, 2016 (International Refereed University Journal)

Litolojik ve Morfolojik Unsurların Ad Vermede Esin Kaynağı Olma Durumu Üzerine Bir Değerlendirme: Çanakkale İli Örneği

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.47, pp.1-17, 2016 (International Refereed University Journal)

Litolojik ve Morfolojik Unsurların Ad Vermede Esin Kaynağı Olma Durumu Üzerine Bir Değerlendirme: Çanakkale İli Örneği

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.47, pp.1-17, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Coğrafi Unsurlardan Su Kaynakları ile Yağış Şekillerinin Ad Vermede Esin Kaynağı Olma Durumu Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.19, no.3, pp.267-288, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Coğrafi Unsurlardan Su Kaynakları ile Yağış Şekillerinin Ad Vermede Esin Kaynağı Olma Durumu Üzerine Bir Değerlendirme

TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.19, no.3, pp.267-288, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tarım İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Etkilerine Yönelik Bir Değerlendirme: Tahirova Tarım İşletmesi

e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), no.32, pp.270-305, 2015 (National Refreed University Journal)

Sanayi Coğrafyası Açısından Bir Araştırma: Hatay ve Osmaniye İllerinde Demir-Çelik Sanayi Kümelenmesi

Akdeniz İnsan Bilimleri Dergisi, vol.5, no.9, pp.387-412, 2015 (International Refereed University Journal)

Türkiye'de Otomotiv Ana ve Yan Sanayi ve Marmara Bölgesi'nde Kümelenme

TURKISH STUDIES, vol.8, no.6, pp.779-805, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

The popular resort port of cruise tourism in the Eastern Mediterranean Basin: Turkey

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.9, no.1, pp.412-440, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Saros Körfezi Kıyılarında Sualtı Dalış Turizmi

Zeitschrift für die Welt der Türken, vol.3, no.1, pp.33-55, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Saros Körfezi Kuzey Kıyılarında Yer Alan Lagün Göllerini [Enez-Erikli (Keşan) Arası] Etkileyen Çevresel Tehditler

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.9, no.33, pp.166-187, 2010 (Other Refereed National Journals)

Ayvacık, Bayramiç, Çan, Ezine ve Yenice (Çanakkale İli) İlçelerinde Köy Adlarının Kaynakları

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.11, pp.599-611, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ayvacık, Bayramiç, Çan, Ezine ve Yenice (Çanakkale İli) İlçelerindeki Köy Adlarının Kaynakları

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.11, pp.599-611, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Orta Karadeniz Bölümü İlleri Atasözleri ve Deyimlerinde Coğrafik Unsurlara İlişkin Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.11, pp.586-598, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Orta Karadeniz Bölümü İlleri Atasözleri ve Deyimlerinde Coğrafik Unsurlara İlişkin Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.11, pp.586-598, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yükseköğretim Coğrafya Eğitiminde Kullanılan Öğretim Yöntemleri ve Materyallerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.676-702, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Orta Karadeniz bölümü illeri atasözleri ve deyimlerinde coğrafik unsurlara ilişkin karşılaştırmalı bir yaklaşım.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.11, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye'de Beyaz Eşya Sanayi

e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), no.21, pp.150-185, 2010 (Other Refereed National Journals)

An Evaluation of Changes to the Secondary School Geography Curriculum in Turkey in 2005

INTERNATIONAL RESEARCH IN GEOGRAPHICAL AND ENVIRONMENTAL EDUCATION, vol.18, no.3, pp.171-184, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk İmalat Sanayinde Lokomotif Bir Sektör: Demir Çelik Sanayi

e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), no.20, pp.42-78, 2009 (Other Refereed National Journals)

Çanakkale Boğazı Doğu Kıyılarında Çevre Dostu Bir Liman: Çanakkale Kepez Limanı

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.5, no.2, pp.1-26, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye'de Milli Park Eğitimi ve Milli Park Eğitimine İlişkin Bir Araştırma: Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.1, pp.910-942, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Comparative Analysis Regarding Pictures Included in Secondary School Geography Textbooks Taught in Turkey

INTERNATIONAL RESEARCH IN GEOGRAPHICAL AND ENVIRONMENTAL EDUCATION, vol.16, no.2, pp.157-187, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Kadın Eğitimi, Kadınlara Ait Diğer Göstergeler ve Çanakkale İli Örneği

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.4, no.1, pp.1-35, 2007 (International Refereed University Journal)

Çanakkale Atasözleri ve Coğrafi Analizi

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.19, pp.95-105, 2007 (Other Refereed National Journals)

Çanakkale Atasözleri ve Coğrafi Analizi

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.6, no.19, pp.95-105, 2007 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’nin Öncü ve Yükselen İmalat Sektörü: Otomotiv Sanayi

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.46, pp.49-76, 2007 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de Su Ürünleri Sanayii ve Çanakkale İli Örneği

e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), no.9, pp.1-32, 2006 (Other Refereed National Journals)

Turizm Coğrafyası Açısından Bir Araştırma: Gökçeada (İmroz)

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.17, pp.1-32, 2006 (National Refreed University Journal)

Sanayide Kuruluş Yeri Faktörlerinden Sermaye, Devlet, İklim ve Ulaşım Konularının Hedefleri ve Öğretim Teknikleri (Orta Öğretim)

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.3, no.12, pp.55-73, 2005 (Other Refereed National Journals)

“Bozcaada’nın Turizm Coğrafyası”

ÇANAKKALE ARAŞTIRMALARI TÜRK YILLIĞI, no.13, pp.79-86, 2005 (National Refreed University Journal)

"Türkiye’de Okutulan Orta Öğretim Coğrafya Ders Kitaplarında Ölçme ve Değerlendirme Çalışmalarına Yönelik Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım

International Journal of Progressive Education, vol.1, no.2, pp.9-30, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Trakya’da Son Dönemde (1980 Sonrası) Sanayileşme Yarışına Katılan Bir İl: Tekirdağ

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, no.19, pp.231-244, 2005 (Other Refereed National Journals)

Sanayi Coğrafyası Öğretiminde Araştırma Yöntemlerinden "Anket" ve "Mülakat"ın Kullanılması

Doğu Coğrafya Dergisi, no.13, pp.79-86, 2005 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de su ürünleri sanayii ve Çanakkale İli‘ne yönelik bir değerlendirme

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, no.9, pp.1-32, 2004 (Other Refereed National Journals)

Anadolu’da Son Dönemde Sanayileşme Yarışına Katılan İller

Doğu Coğrafya Dergisi, no.11, pp.117-130, 2004 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de Tütün ve Tütün Mamulleri Sanayii ve Son Tütün Yasasının Sektöre Etkileri

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.42, pp.73-90, 2004 (Other Refereed National Journals)

Türk bitkisel yağ sanayii ve sorunları

Doğu Coğrafya Dergisi, vol.9, no.12, 2004 (Other Refereed National Journals)

Türk Bitkisel Yağ Sanayi ve Sorunlar

Doğu Coğrafya Dergisi, no.12, pp.277-294, 2004 (Other Refereed National Journals)

1913 ve 1915 Yılları Sanayi Sayımı İstatistiklerine Göre Osmanlı Devleti’nde Tarıma Dayalı Sanayiler

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.40, pp.47-74, 2003 (Other Refereed National Journals)

Çanakkale İli’nde Taş ve Toprağa Dayalı Sanayiler

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.38, pp.83-103, 2002 (Other Refereed National Journals)

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı (Barış Parkı), Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.36, pp.171-2001, 2001 (Other Refereed National Journals)

Ülkemizde Milli Park ve Benzer Statüdeki Alanların Dağılımı

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.35, pp.181-201, 2000 (Other Refereed National Journals)

Ülkemizde Ormanların Korunması ve Arazinin Değerlendirilmesinde Kavakçılık ve Erbaa-Niksar Yöresi Örneği

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.33, pp.413-418, 1998 (Other Refereed National Journals)

Erbaa-Niksar Ovalarında Amaç Dışı Arazi Kullanımları ve Bunlar İçinde Toprak Sanayinin Yeri

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.33, pp.137-150, 1998 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çanakkale İli’nde Gıda Sanayi

29.Coğrafya Meslek Haftası, Güney Marmara Bölümü: Mekansal Sorunlar ve Çözümler Sempozyumu, Çanakkale, Çanakkale, Turkey, pp.127

Sürdürülebilir Turizm Yaklaşımı ile Saros Körfezi Kuzey Kıyılarının Değerlendirilmesi

I. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu, Edirne, Turkey, pp.107

Türkiye Ayçiçeği Üretiminde Trakya’nın Yeri, Bitkisel Yağ Üretimine Katkıları ve Bitkisel Yağ Sanayinde Hammadde Sorunları

28. Coğrafya Meslek Haftası, “Dün, Bugün ve Gelecekte Trakya Sempozyumu, Edirne), Edirne, Turkey, pp.3

Meriç Deltası ve Çevresinin Eko Turizm Potansiyeli

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, pp.857

An Investigation Into Use Of The Geographical Instruction Technology At Geography Teacher Training Department In Turkey.

International Conference Global Changes and Problems.Sofiaa St. Kliment Ohridski University- Balkan Geographical Association,, Bulgaria, pp.198

Kaş ve Demre ilçesi Kıyılarında Dalış Yapan Balıkadamların Görüşlerine Göre Sualtı Dalış Turizminin Değerlendirilmesi

XIII. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management – Tekirdag-Fall / Turkey XIII. IBANESS İktisat, İşletme ve Yönetim Bilimleri Kongreler Serisi – Tekirdağ-Güz / Türkiye, İstanbul, Turkey, 5 - 06 October 2019, pp.612-636

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitaplarında Yer Alan Fotoğraf Türleri ve Taksonomik Basamaklarına Göre Değerlendirilmesi

İkinci Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 30 October - 01 November 2018, pp.50-59

Litolojik ve Morfolojik Unsurların Ad Vermede Esin Kaynağı Olma Durumu Üzerine Bir Değerlendirme: Çanakkale İli Örneği

VIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 October 2015, pp.44

Litolojik ve Morfolojik Unsurların Ad Vermede Esin Kaynağı Olma Durumu Üzerine Bir Değelendirme: Çanakkale İli Örneği

VIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 October 2015, pp.44

Books & Book Chapters

Türkiye'de Sanayi

in: Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Hakkı Yazıcı,Nusret KOCA, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.287-352, 2020

Türkiye'de Ticaret

in: Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Hakkı Yazıcı,Nusret KOCA, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.385-393, 2020

Other Publications