Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ziya Paşa nın Terci i Bend i ve Tanzimat Neslinde İlk Tereddütler

Turkish Studies, cilt.4, ss.1990-2006, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarih i Kadim ve Süleymaniye Kürsüsünde Şiirleri Üzerine Bir Mukayese

SAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.120-136, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçede Astronomik İsimler Üzerine Bir Araştırma

Journal of İstanbul Kültür University, ss.25-30, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Orhan Kemal in Şiirleri ve Şairliği

Doğumunun 100. Yılında Orhan Kemal Sempozyumu, Adana, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2014

21 Yüzyılın İlk Çeyreğinde Türkiye de Edebi Akademi nin Sorunları

II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, Konya, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015

Postmodern Paradigm and Current Status of Literary Studies in the World

3rd International Conference on Interdisciplinary Research Innovations: “Publish or Perish: Taking up the Global Challenge in Promoting Quality Interdisciplinary Research Outcomes”, Malolos, Filipinler, 9 - 11 Şubat 2015, ss.83

Türkiye de Edebiyatın Bilimleşme Süreci Sanatsal Eleştiriden Akademik Eleştiriye

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Türkiye, 3 - 05 Aralık 2014, ss.475-486

Reading Literary Texts through a Critical Point of View Critical Literary Literacy

The 2nd International Conference on the Reform of Curriculum and Teaching and Teacher Development, Hangzhou, Çin, 22 - 24 Mart 2013, ss.242-249

Saklı dan Evvelotel e Ayfer Tunç ve Metinlerindeki Sakarya İzleri

Ulusal Türk Edebiyatında Sakarya Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 17 - 18 Ekim 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

Cumhuriyet Romanında Merkez-Taşra Çatışması

Edebiyatın Taşradan Manifestosu, Mesut Varlık, Editör, İletişim Yayınları, İstanbul, ss.47-54, 2015

Edebiyat Biliminde Kuram ve Metot

Nobel Akademi Yay, Ankara, 2014

Bilirkişi Raporları