Academic and Administrative Experience

Courses

 • Undergraduate World History I

 • Postgraduate Erken Modern Dönem Osmanlı İmparatorluğunda Toplumsal Hareketler ve İsyanlar (1300-1808)

 • Undergraduate Yeniçağ Tarihi Kaynakları

 • Postgraduate Osmanlı Paleografyası I

 • Undergraduate Yeniçağ Avrupa Tarihi

 • Undergraduate Osmanlı Tarihi III

 • Undergraduate World History II

 • Postgraduate Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi I-II

 • Postgraduate Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi

 • Undergraduate Siyasi Tarih

 • Undergraduate Osmanlı Tarihi III (1603-1774)

 • Undergraduate Tarih Bilimine Giriş

 • Undergraduate Aydınlanma Çağı ve Avrupa

 • Postgraduate Osmanlıca I

Advising Theses