Education Information

Education Information

 • 1999 - 2006 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Kelam, Turkey

 • 1996 - 1999 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Kelam, Turkey

 • 1991 - 1996 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Theology, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  İlk Dönem Kelmacılarında Sebep-Sonuç İlişkisi

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kelam

 • 1999 Postgraduate

  Ricalül'l-gayb İnancının Kelam İlmi Açısından Değerlendirilmesi

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kelam

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • C1 Advanced Arabic