Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye’de Mekânsal Erişilebilirliği Sınırlayan Altyapı Eksikliklerinin Engelli İstihdamına Etkisi

Sosyal Güvenlik Dergisi, vol.11, no.1, pp.117-140, 2021 (Other Refereed National Journals)

The Role of Applied Entrepreneurship Training Activitiesover Increasing Employment Capacity

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.11, pp.411-447, 2020 (National Refreed University Journal)

SOSYAL POLİTİKA BAĞLAMINDA ENGELLİLERE YÖNELİK HİZMETLERİN ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖRNEĞİNDE ANALİZİ

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.1, pp.249-275, 2020 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de Yabancıların Çalışma Hakkı: Suriyelilerin İşgücü Piyasasındaki Durumu

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.2, pp.151-174, 2016 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Göç Yönetişimi Kurumsal Yapı ve İşbirliği

Girişimcilik v eKalkınma Dergisi, vol.9, no.2, 2015 (Other Refereed National Journals)

Küresel Yoksulluğun Önlenmesinde Sendikaların Rolü

YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.7, no.2, pp.83-98, 2009 (International Refereed University Journal)

Vakıf ve Derneklerin Vergilendirilmesi ve Denetimi

E-Yaklaşım, no.15, pp.1-13, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Göçmenlerin Entegrasyonunda Yerel Yönetimlerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü

X. ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONGRESİ, Balıkesir, Turkey, 01 November 2019

Türkiye’de Mekânsal Erişilebilirlilik Bağlamında Engellilerin İstihdamı Sorunu

TAEM Uluslararası Sosyal Politikalar Kongresi, Ankara, Turkey, 18 June 2019

Çanakkale’de İnşaat Sektöründe Çalışan Düzensiz Göçmenlerin Kayıtdışı İstihdam Sorunu

IX. ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 15 November 2018

Nordrhein-Westfalen’da Göçmen Türk Kadınlarının Çalışma Hayatına Entegrasyonu Sorunu

IX. Uluslarası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.458-473

İstihdam Kapasitesinin Artırılmasında Girişimci Eğitiminin Önemi İŞKUR Çanakkale Girişimcilik Eğitimi Kursları

II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu, Muğla, Turkey, 9 - 11 October 2015, pp.342-350

TÜRKİYE DE SIĞINMACILARIN EĞİTİM HAKKI VE UYGULAMADA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ

SOSYAL ADALET İÇİN İNSAN HAKLARI SOSYAL HAKLAR, Ankara, Turkey, 4 - 05 April 2013

Türkiye de Sığınmacıların Korunmasında Sivil Toplum Kuruluşları

VI. ULUSLARARASI STK'LAR KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 23 - 25 October 2009, pp.323-333

ULUSLARARASI DAVRAZ KONGRESİ

İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DE SIĞINMACILARIN YERLEŞİMİ VE KONUT SORUNLARI, Isparta, Turkey, 24 - 27 September 2009, pp.2835-2854

Unions Responsibilities through Development of EU Social Policies

5th International Symposium On Business Administration, 22 - 23 May 2008, pp.444-453

Türkiye de Yoksullukla Mücadelede Yerel STK ların Rolü Çanakkale Örneği

IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 19 - 21 October 2007, pp.425-438

Books & Book Chapters

Analysis of the Problems of Social Services and Assistance During the Covid 19 Pandemic in Turkey

in: EMERGING TRENDS AND STRATEGIES FOR INDUSTRY 4.0: DURING AND BEYOND COVID-19, BULENT AKKAYA, Manisa Celal Bayar University, Turkey KITTISAK JERMSITTIPARSERT, Henan University of Economics and Law, China MUHAMMAD ABID MALIK, Iqra University, Pakistan YESIM KOCYIGIT, Istanbul Gelisim University, Turkey, Editor, Sciendo, pp.12-47, 2021

Türkiye'de Suriyelilere Yönelik Uyum Politikaları

in: İşletme ve Sosyal Politikalar Bilimsel Araştırma ve Değerlendirmeler, Şinasi Akdemir, Editor, LAP Lambert Academic Publishing, pp.182-220, 2021

Türkiye’nin İltica Politikası ve Arap Baharı Sürecinde Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar

in: Stratejik Derinlik Ekseninde Dış Politika Uygulamaları, Karagül Soner; Arslan İbrahim , Editor, Ekin Yayınları, pp.97-133, 2015

Japonya-Rusya İlişkileri

in: Japon Dış Politikası, Prof. Dr. A. Mete TUNCOKU, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.153-200, 2013

Türkiye'de Sığınmacıların Sağlık Sorunları

in: Didem Yaman Anı Kitabı, Mete Tuncoku-Gürol Baba, Editor, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2012