Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TÜRKİYE DE SIĞINMACILARIN EĞİTİM HAKKI VE UYGULAMADA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ

SOSYAL ADALET İÇİN İNSAN HAKLARI SOSYAL HAKLAR, Ankara, Türkiye, 4 - 05 Nisan 2013

Türkiye de Sığınmacıların Korunmasında Sivil Toplum Kuruluşları

VI. ULUSLARARASI STK'LAR KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2009, ss.323-333

ULUSLARARASI DAVRAZ KONGRESİ

İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DE SIĞINMACILARIN YERLEŞİMİ VE KONUT SORUNLARI, Isparta, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2009, ss.2835-2854

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye’nin İltica Politikası ve Arap Baharı Sürecinde Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar

Stratejik Derinlik Ekseninde Dış Politika Uygulamaları, Karagül Soner; Arslan İbrahim , Editör, Ekin Yayınları, ss.97-133, 2015

Japonya-Rusya İlişkileri

Japon Dış Politikası, Prof. Dr. A. Mete TUNCOKU, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, ss.153-200, 2013

Japonya-Rusya İlişkileri

Japon Dış Politikası, Mete Tuncoku, Editör, Nobel Yayınevi, ss.153-201, 2013

Türkiye'de Sığınmacıların Sağlık Sorunları

Didem Yaman Anı Kitabı, Mete Tuncoku-Gürol Baba, Editör, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2012