Araştırma Alanları

  • Tarımsal Bilimler

  • Ziraat

  • Tarla Bitkileri

  • Yemeklik Tane Baklagil Yetiştiriciliği ve Islahı

  • Çayır- Mera Amenajmanı ve Islahı