Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Behaviour of sheep freely grazed on Gokceada Island (Turkey) rangeland reclaimed by different methods

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, cilt.155, sa.6, ss.993-1004, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Patch Burning: Implications on Water Erosion and Soil Properties

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY, cilt.44, sa.3, ss.903-909, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Shrub yield and forage quality in Mediterranean shrublands of West Turkey for a period of one year

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.6, sa.7, ss.1726-1734, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Soil Seed Bank and Aboveground Vegetation in Grazing Lands of Southern Marmara, Turkey

NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, cilt.39, sa.1, ss.96-106, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

MEASUREMENT OF SPLASH EROSION IN DIFFERENT COVER CROPS

TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS, cilt.15, sa.2, ss.169-173, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Soil chemical differences between pasture types in Southern Marmara, Turkey

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.20, sa.8, ss.6483-6493, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Plant and Soil Characteristics of Rangelands Improved with Different Methods

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.28, ss.190-198, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Different Ratios of Hungarian Vetch with Cereal Crop Mixtures on Hay Nutrient Value

Bilge International Journal of Science and Technology Research, cilt.2, ss.59-70, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kış Merasında Otlatmanın Toprağın Bazı Özelliklerine Etkisi

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.101-108, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Botanical composition forage yield and quality under different improved

Mediterranean Agricultural Science, cilt.31, sa.2, ss.141-147, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mısır, Sorgum Sudanotu Melezi ile Soya, Börülce ve Guarın Karışık Ekimlerinin Silaj Verimi Ve Kalitesine Etkileri

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.99-104, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yem Bezelyesi ile Arpa, Yulaf ve Tritikale Karışım Oranlarının Belirlenmesi

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.119-124, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tritikale ile Bezelye Bakla ve Fiğ Karışım Oranlarının Belirlenerek Yem Verimi ve Kalitesine Etkileri

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.77-83, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HERBAGE YIELD AND QUALITY OF WHEAT STUBBLE AND SORGHUM SUDAN-GRASS PASTURES

SCIENTIFIC PAPERS-SERIES A-AGRONOMY, cilt.59, ss.374-377, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Akdeniz Çanakkale meralarının ot verimi ve kalitesi ile botanik kompozisyonu ve bazı toprak özellikleri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.99-108, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı Yabani Korunga Türlerinin Morfolojik ve AgronomikÖzelliklerinin İncelenmesi

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.111-117, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gökçeada nın Çalılı Mera Ekosistemlerinde Aptesbozan Sarcopoterium Spinosum L Spach Mücadelesi

COMU Journal of Agriculture Faculty, cilt.1, sa.1, ss.67-72, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Change of Mineral Element Content in The Common Shrubs of Mediterranean Zone Non nutrients

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.26, sa.1, ss.57-63, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akdeniz kuşağı çalılı meralarında otsu türlerin mineral içeriklerinin değişimi

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.1-10, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akdeniz Kuşağı Meralarında Otsu Türlerin Mineral İçerikleri Değişimi

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.1-10, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Change of Mineral Composition of Herbaceous Species at the Mediterranean Shrublands

Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, cilt.10, sa.1, ss.1-10, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı yapay mera karışımlarında ekim yöntemleri ve azot dozlarının fide gelişmesine etkileri

Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.203-209, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekim nöbeti meraları

Türk-Koop, Ekin Dergisi, sa.17, ss.55-61, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effects Of Mixing Ratios Of Hungarian VetchCereal Mixtures On Soil Properties

ICAFOF 2017 International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Trabzon, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2019, ss.273

The behavior of Karacabey Merino sheep freely grazed on different pasture types throughout the year

10. International Animal Science Conference, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, cilt.1, ss.172-174

Effect of Different Ratios of Hungarian Vetch with Cereal CropMixtures on Hay Nutrient Value

International Conference on Science and Technology ICONST 2018, Budva, Karadağ, 5 - 09 Eylül 2018, ss.38

Effects of Different Ratios of Hungarian Vetch with CerealCrop Mixtures on Hay Yield and Quality

International Conference on Science and Technology ICONST 2018, Budva, Karadağ, 5 - 09 Eylül 2018, ss.39

Fertility Traits of Karacabey Merino Ewes Grazed on Wheat Stubble And Sorghum Sudan-grass Pastures at Mating Period

8th International Balkan Animal Science Conference (BALNIMALCON 2017), Prizren, Sırbistan Ve Karadağ, 6 - 08 Eylül 2017

Fertility traits of Karacabey Merino Ewes Grazed on Wheat Stubble and Sorghum Sudan grass Pature at Mating Period

8th International Balkan Animal Science Conference (BALNIMALCON 2017), Prizren, Sırbistan, 6 - 08 Eylül 2017, cilt.1, ss.102-10

Effects of Some Legumes on Physical and Biological Soil Characteristics

2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, Tekirdağ, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2017, cilt.1, ss.914-919

Aptesbozan Kaplı Gökçeada Meralarının Islah Edilebilme İmkanları

11. Tarla Bitkileri Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2015, cilt.1, ss.101

Otlanan bazı çalı türlerinin çoğaltılma yolları

Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2013, ss.93-100

Otlatma ve Mera

Biga Sığırcılık Çalıştayı ,Biga Çanakkale, Türkiye, 28 Şubat 2013, ss.49-52

Seasonal change of the mineral concentrations of gall oak Quercus infectoria and Christ s thorn Paliurus spina christi

14th Meeting of the Fao-Ciheam Sub-Network On Mediterranean Pastures and Fodder Crops “New approaches for grassland research in a context of climate and socio-economic changes”, 3 - 06 Ekim 2012, ss.355-359

Çanakkale de Otlatma Alanlarının Hayvancılıktaki Önemi

Çanakkale Tarımının Geçmişi, Bugünü ve Yarını Sempozyumu, Türkiye, 10 - 11 Ocak 2011

Fiğ Vicia sativa L çeşitlerinin Çanakkale koşullarına adaptasyonu

Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül, Bursa, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2011, ss.1887-1890

Kılçıksız bromda Bromus inermis Leyss yırtma ve azotlu gübre uygulamalarının keçeleşmenin giderilmesi üzerine etkileri

Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül, Bursa, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2011, ss.1732-1736

Keçi yetiştiriciliğinde Akdeniz kuşağı herdem yeşil çalılarının önemi

Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül, Bursa, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2011, ss.1726-1731

Effects of presowing treatments on germination of seeds of Onobrychis species

4th Annual International Symposium on Agriculture, Athens, Greece, 18 - 21 Temmuz 2011

Çanakkale yöresinde çalılı meraların önemi

Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 10 - 11 Ocak 2011, ss.489-496

Koca fiğ Vicia narbonensis L de azot ve fosforla gübrelemenin tohum verimine etkileri

Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2009, ss.878-881

Yemlik kolza Brassica napus oleifera da gübreleme ve ekim oranlarının ot verimi ve kalitesine etkileri

Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi Erzurum., Türkiye, 25 - 27 Haziran 2007, ss.191-194

Plant diversity and sustainable use of grasslands in Çanakkale Turkey and their role in erosion control

International Conference on Environment: Survival and Sustainability. Nicosia- Northern Cyprus., 19 - 24 Şubat 2007, ss.85