Contact

Address Information

  • Z-24

  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Zemin Kat, Z-24 Nolu Oda Çanakkale/Türkiye

Email Information

Phone Information