Asst. Prof. ÖZKAN ATEŞ


Çan Meslek Yüksekokulu, Madencilik ve Maden Çıkarma

Maden Teknolojisi


Research Areas: Tectonics (Paleotectonics, Neotectonics, Seismotectonics), Geothermal Systems

Email: ozkanates@comu.edu.tr
Office Phone: +90 286 416 7705 Extension: 34019
Web: https://avesis.comu.edu.tr/ozkanates
Office: Çan MYO 209 nolu oda
Address: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çan Meslek Yüksekokulu Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü Çan-Çanakkale

Metrics

Publication

44

Citation (WoS)

43

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

31

H-Index (Scopus)

1

Project

17

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2007 - 2014

2007 - 2014

Doctorate

Canakkale Onsekiz Mart University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

2004 - 2007

2004 - 2007

Postgraduate

Canakkale Onsekiz Mart University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Jeoloji Mühendiliği Anabilim Dalı, Turkey

1995 - 2000

1995 - 2000

Undergraduate

Dokuz Eylul University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Turkey

1993 - 1995

1993 - 1995

Associate Degree

Dokuz Eylul University, İzmir Meslek Yüksekokulu, Harita Kadastro Programı, Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

Simav ve Kütahya Fayları Arasında Kalan Jeotermal Alanların Hidrojeokimyası ve Aktif Tektonik İle İlişkisi

Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

2007

2007

Postgraduate

Hıdırlar (Yenice-Çanakkale) Jeotermal Sahası'nın Hidrojeokimyasal Özellikleri ve Tektonizmayla İlişkisi

Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Tectonics (Paleotectonics, Neotectonics, Seismotectonics)

Geothermal Systems

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Çan Meslek Yüksekokulu, Madencilik ve Maden Çıkarma

2017 - 2018

2017 - 2018

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Çan Meslek Yüksekokulu, Madencilik ve Maden Çıkarma

2004 - 2014

2004 - 2014

Research Assistant

Canakkale Onsekiz Mart University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

Managerial Experience

2017 - Continues

2017 - Continues

Head of Department

Canakkale Onsekiz Mart University, Çan Meslek Yüksekokulu, Malzeme Ve Malzeme İşleme Teknolojileri

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Doğal Afetlerin Jeolojik Özellikleri

Associate Degree

Associate Degree

Hidrojeoloji

Associate Degree

Associate Degree

Jeotermal Enerji

Postgraduate

Postgraduate

Türkiye'nin Neotektoniği

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

An Example of Campus Information Systems: Çanakkale Onsekiz Mart University Terzioğlu Campus

Karaca Ö., Avcıoğlu M., Ateş Ö., Özden S.

International Symposium On GIS Applications In Geography & Geosciences, Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.47

2016

2016

Feasibility Study of the Kocabaşlar Geothermal Field Lapseki-Çanakkale-Turkey

Deniz O., Bozcu M., Ateş Ö.

16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, Albena, Bulgaria, 30 June - 06 July 2016, pp.383-387

2013

2013

08 Ocak 2013 Kuzey Ege (Mw= 6.2) Depreminin Bölgedeki Jeotermal Sistemler Üzerindeki Etkisi

Ateş Ö., Özden S., Tutkun S. Z., Üküt Y., Gül C.

Aktif Tektonik Araştırma Grubu 17. Çalıştayı, Antalya, Turkey, 24 - 26 October 2013, pp.38

2012

2012

Ganos Fayı Boyunca Geç Senozoyik Yaşlı Gerilme Durumları, KB Türkiye

Çınar Yıldız S., Özden S., Tutkun S. Z., Ateş Ö., Altuncu Poyraz S., Kapan Ürün S., et al.

09 Ağustos 1912 Mürefte Depreminin (Mw=7.4) 100. Yıldönümü Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 13 - 15 September 2012, pp.172-174

2011

2011

Aktif Fayların Jeotermal Alanlarla İlişkisine Bir Örnek: 19 Mayıs 2011 Simav Depremi ile Jeotermal Kaynaklardan Elde Edilen Verilerin Anlamı

Ateş Ö., Özden S., Tutkun S. Z.

Aktif Tektonik Araştırma Grubu 15. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, Adana, Turkey, 19 - 22 October 2011, pp.58

2010

2010

Kinematics of the Ganos Fault, NW Turkey: Implications Lateral Extrusion of the Anatolian Block Since Late Miocene

Çınar Yıldız S., Tutkun S. Z., Özden S., Ateş Ö.

Tectonic Crossroads: Evolving Orogens of Eurasia-Africa-Arabia, Ankara, Turkey, 4 - 08 October 2010, pp.32

2010

2010

Holocene Fluvial Processes in Troy Plain

Vouvalidis K., Ateş Ö., Syrides G., Pavlides S., Tutkun S. Z., Chatzipetros A., et al.

EGU General Assembly 2010, Vienna, Austria, 2 - 07 May 2010, pp.3257

2009

2009

Hidden Earthquakes in the Gölcük-Kavaklı, Yenice-Gönen and Troy Faults, Palaeoseismological and Archaeoseismological Approach

Pavlides S., Tutkun S. Z., Michailidou ., Zervepoulou A., Kurçer A., Özden S., et al.

Aktif Tektonik Araştırma Grubu 13. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, Çanakkale, Turkey, 8 - 11 October 2009, pp.48-49

2009

2009

Late Cenozoic Stress Field Distribution in Biga Peninsula, NW Turkey

Özden S., Bekler T., Tutkun S. Z., Kürçer A., Ateş Ö., Bekler F. N., et al.

EGU General Assembly 2009, Vienna, Austria, 19 - 24 April 2009, pp.8747

2008

2008

Biga Yarımadası ve Marmara Denizi Güneyinin Sismotektoniği

Özden S., Bekler T., Tutkun S. Z., Kurçer A., Ateş Ö., Bekler F. N., et al.

Aktif Tektonik Araştırma Grubu Onikinci Çalıştayı, Düzce, Turkey, 13 - 14 November 2008, pp.48

2008

2008

Ganos Fayının kinematiği ve yeni bulgular

Çınar S., Tutkun S. Z., Ateş Ö., Kapan Yeşilyurt S., Özden S.

Aktif Tektonik Araştırma Grubu Onikinci Çalıştayı, Düzce, Turkey, 13 - 14 November 2008, pp.53

2008

2008

The Environmental and Hydrogeochemical Properties of The Tuzla-Kestanbol-Hıdırlar Geothermal Sources, Turkey

Baba A., Ateş Ö., Deniz O.

United Nations University, Geothermal Training Programme, Reykjavik, Iceland, 26 - 27 August 2008, pp.1-10

2008

2008

Gökçeada'nın Jeolojik Özellikleri

Özden S., Ateş Ö., Şengün F., Tunç İ. O., Erenoğlu O., Şanlıyüksel Yücel D., et al.

Gökçeada Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 26 - 27 August 2008, pp.47-58

2008

2008

Troy: New insights to the Homeric Landscape. Agenda and Abstracts

Pavlides S., Chatzipetros A., Drivaliari N., Michailidou ., Sboras S., Syrides G., et al.

The Third International Conference on the Geology of the Tethys, Kahire, Egypt, 11 - 17 June 2008, pp.15

2008

2008

Troy: The Homeric Landscape Revisited in the Light of Modern Morphotectonic and Palaeoseismological Research

Pavlides S., Chatzipetros A., Drıvalıarı N., Mıchaılıdou A., Sboras S., Syrides G., et al.

International Conference Studying, Modeling and Sense Making of Planet Earth, Mitilini, Greece, 1 - 08 June 2008, pp.64

2006

2006

Troia Fayı’nın Morfotektonik Özellikleri ve Paleosismolojik Ön Çalışmalar, KB Türkiye

Kürçer A., Tutkun S. Z., Pavlides S., Chatzipetros A., Ateş Ö., Özden S., et al.

ATAG-10, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 10. Toplantısı, İzmir, Turkey, 2 - 04 November 2006, pp.60-62

2006

2006

Morphotectonics of Troy Fault (NW Turkey)

Tutkun S. Z., Pavlides S., Chatzipetros A., Kürçer A., Ateş Ö., Valkaniotis S.

European Geosciences Union 2006, Vienna, Austria, 2 - 07 April 2006, pp.6536

2005

2005

The Yenice-Gönen Earthquake 1953 (Mw 7.2), NW Turkey: A Palaeoseismological Approach

Pavlides S., Chatzipetros A., Valkaniotis S., Tutkun S. Z., Kürçer A., Ateş Ö.

14th Meeting of the Association of European Geological Societies, Turin, Italy, 19 - 23 September 2005, pp.50

2005

2005

Palaeseismological Investigation of 1953 (MW 7.2) Yenice-Gönen Earthquake Fault (MW Turkey)

Pavlides S., Tutkun S. Z., Chatzipetros A., Kürçer A., Ateş Ö., Valkaniotis S.

International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean: Active Tectonics of the Aegean, İstanbul, Turkey, 15 - 18 June 2005, pp.99

2005

2005

1953 Yenice-Gönen Deprem (Mw: 7.2) Fayında Paleosismolojik İlk Sonuçlar

Kürçer A., Tutkun S. Z., Pavlides S., Chatzipetros A., Ateş Ö.

58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 11 - 17 April 2005, pp.123-124

Supported Projects

2023 - 2023

2023 - 2023

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremlerine Ait Saha Verilerinin Oluşturulması

Project Supported by Higher Education Institutions

Ateş Ö., Özden S. (Executive), Bekler T., Çınar Yıldız S.

2010 - 2014

2010 - 2014

Simav ve Kütahya Fayları Arasında Kalan Jeotermal Alanların Aktif Faylarla İlişkisi

Project Supported by Higher Education Institutions

TUTKUN S. Z. (Executive), ATEŞ Ö., ÇINAR S.

2009 - 2014

2009 - 2014

Sarıköy-İnova ve Edincik Fayları'nın Tektonik Özellikleri ve Kinematiği

Project Supported by Higher Education Institutions

TUTKUN S. Z. (Executive), ÖZDEN S., ATEŞ Ö.

2006 - 2008

2006 - 2008

Troia Fayı nın Paleosismolojisi

TÜBİTAK International Bilateral Joint Cooperation Program Project

Ateş Ö., Tukun S. Z.(Executive), Özden S., Gündoğdu E.

Scientific Refereeing

April 2021

April 2021

JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH İN NATURAL AND APPLİED SCİENCES (ONLİNE)

National Scientific Refreed Journal

March 2020

March 2020

INTERNATİONAL JOURNAL OF PURE AND APPLİED SCİENCES

National Scientific Refreed Journal

March 2020

March 2020

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Canakkale Onsekiz Mart University, Turkey

March 2019

March 2019

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Canakkale Onsekiz Mart University, Turkey

July 2018

July 2018

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Canakkale Onsekiz Mart University, Turkey

October 2017

October 2017

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Canakkale Onsekiz Mart University, Turkey

September 2017

September 2017

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Canakkale Onsekiz Mart University, TurkeyCitations

Total Citations (WOS): 43

h-index (WOS): 2