Dr.Öğr.Üyesi

ÖZKAN ATEŞ


Çan Meslek Yüksekokulu

Madencilik ve Maden Çıkarma

Maden Teknolojisi

Eğitim Bilgileri

2007 - 2014

2007 - 2014

Doktora

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Türkiye

2004 - 2007

2004 - 2007

Yüksek Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendiliği Anabilim Dalı, Türkiye

1995 - 2000

1995 - 2000

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

1993 - 1995

1993 - 1995

Ön Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Meslek Yüksekokulu, Harita Kadastro Programı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Doktora

Simav ve Kütahya Fayları Arasında Kalan Jeotermal Alanların Hidrojeokimyası ve Aktif Tektonik İle İlişkisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

2007

2007

Yüksek Lisans

Hıdırlar (Yenice-Çanakkale) Jeotermal Sahası'nın Hidrojeokimyasal Özellikleri ve Tektonizmayla İlişkisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Jeoloji Mühendisliği , Genel Jeoloji, Tektonik (Paleotektonik, Neotektonik, Sismotektonik), Maden Yatakları-Jeokimya, Enerji Kaynakları, Jeotermal Sistemler, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çan Meslek Yüksekokulu, Madencilik Ve Maden Çıkarma Bölümü

2017 - 2018

2017 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çan Meslek Yüksekokulu, Madencilik Ve Maden Çıkarma Bölümü

2004 - 2014

2004 - 2014

Araştırma Görevlisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çan Meslek Yüksekokulu, Malzeme Ve Malzeme İşleme Teknolojileri

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2012

2012

An Assessment of the Earthquakes of Ancient Troy, NW Anatolia, Turkey

Kurcer A., Chatzipetros A., Tutkun S. Z. , Pavlides S., Özden S. , Syrides G., et al.

TECTONICS - RECENT ADVANCES, ss.171-200, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Jeotermal Sistemlerdeki Aktif Tektonik Kaynaklı Bazı Hidrojeokimyasal Değişiklikler: Muğla Bölgesi Örneği

Ateş Ö. , Özden S.

Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, cilt.8, sa.14, ss.1-14, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Geology and Hydrogeochemistry of Gure (Balikesir) Geothermal Field and its Relationship with Active Tectonic

Kacar B., ÖZDEN S. , ATEŞ Ö.

TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY, cilt.60, sa.2, ss.243-258, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2014

2014

Simav (Kütahya) Depremlerinin Jeotermal Sistemlerdeki Hidrojeokimyasal Değişimleri

ATEŞ Ö. , TUTKUN S. Z.

Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.57, sa.3, ss.25-40, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Ganos Fayı Boyunca Geç Senozoyik Yaşlı Gerilme Durumları, KB Türkiye

Çınar S., ÖZDEN S. , TUTKUN S. Z. , ATEŞ Ö. , Altuncu Poyraz S., KAPAN YEŞİLYURT S. , et al.

Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.56, sa.1, ss.1-21, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

0

0

Biga Yarımadası ve Marmara Denizi Güneyinin Sismotektoniği

ÖZDEN S. , BEKLER T. , TUTKUN S. Z. , Kurçer A., ATEŞ Ö. , BEKLER F. N. , et al.

ATAG-12, Bildiri Özleri Kitapçığı, Düzce, Türkiye, ss.48

0

0

Ganos Fayının kinematiği ve yeni bulgular

Çınar S., TUTKUN S. Z. , ATEŞ Ö. , KAPAN YEŞİLYURT S. , ÖZDEN S.

ATAG-12, Bildiri Özleri Kitapçığı, Düzce, Türkiye, ss.53

2017

2017

An Example of Campus Information Systems: Çanakkale Onsekiz Mart UniversityTerzioğlu Campus

Karaca Ö. , Avcıoğlu M. , Ateş Ö. , Özden S.

International Symposium On GIS Applications In Geography & Geosciences (ISGGG-2017), Çanakkale, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.47

2016

2016

Feasibility Study of the Kocabaşlar Geothermal Field (Lapseki/Çanakkale/Turkey)

DENİZ O. , BOZCU M. , ATEŞ Ö.

16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016, Albena, Bulgaristan, 28 Haziran - 07 Temmuz 2016, cilt.4, ss.383-387

2012

2012

09 Ağustos 1912 Mürefte Depreminin (Mw:7.4) 100. Yıldönümü Sempozyumu

Çınar S., ÖZDEN S. , TUTKUN S. Z. , ATEŞ Ö. , POYRAZ S. A. , KAPAN YEŞİLYURT S. , et al.

09 Ağustos 1912 Mürefte Depreminin (Mw:7.4) 100. Yıldönümü Sempozyumu,, Çanakkale, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2012, ss.172-174

2012

2012

Hıdırlar (Çanakkale) Jeotermal Sisteminin Hidrojeolojik ve Hidrojeokimyasal Özellikleri

ATEŞ Ö. , Baba A., TUTKUN S. Z.

5. Jeokimya Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2012, ss.97-98

2010

2010

Kinematics of Ganos Fault, NW Turkey: Implications Lateral Extrusion of the Anatolian Block since Late Miocene.

Çınar S., TUTKUN S. Z. , ÖZDEN S. , ATEŞ Ö.

Tectonic crossroad: Evolving orogens of Eurasia-Africa-Arabia, Ankara, Türkiye, 10 - 17 Nisan 2010, ss.32-33

2010

2010

Holocene fluvial processes in Troy plain.

Vouvalidis K., ATEŞ Ö. , Syrides G., Pavlides S., TUTKUN S. Z. , Chatzipetros A., et al.

EGU 2010, Viyana, Avusturya, 10 - 11 Nisan 2010, ss.455

2008

2008

Ganos Fayının kinematiği ve yeni bulgular

Çınar S., TUTKUN S. Z. , ATEŞ Ö. , KAPAN YEŞİLYURT S. , ÖZDEN S.

ATAG-12, Bildiri Özleri Kitapçığı, Düzce, Türkiye, 1 - 17 Kasım 2008, ss.53

2008

2008

Gökçeada'nın Jeolojik Özellikleri

Özden S. , Ateş Ö. , Şengün F., Tunç İ. O. , Erenoğlu O. , Şanlıyüksel D. , et al.

Gökçeada Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 26 - 27 Ağustos 2008, ss.47-58 Creative Commons License

2008

2008

The environmental and hydrogeochemical properties of the Tuzla-Kestanbol-Hidirlar geothermal sources, Turkey

BABA A., ATEŞ Ö. , DENİZ O.

30th Aniversary Workshop, United Nations University, Geothermal Training Programme, 26 - 27 Ağustos 2008, ss.1-10

2008

2008

Troy: New insights to the Homeric Landscape. Agenda and Abstracts

Pavlides S., Chatzipetros A., Drivaliari N., Michailidou ., Sboras S., Syrides G., et al.

The Third International Conference on the Geology of the Tethys, Kahire, Mısır, 11 - 17 Haziran 2008, ss.15

Kitap & Kitap Bölümleri

Desteklenen Projeler

2006 - 2008

2006 - 2008

Troia Fayı'nın Paleosismolojisi

Desteklenmiş Diğer Projeler

GÜNDOĞDU E. , ATEŞ Ö.


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 39

h-indeksi (WOS): 2