Araştırma Alanları

  • Jeofizik Mühendisliği

  • Sismoloji

  • Deprem Sismolojisi

  • Deprem Mühendisliği