Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Microtremor Explorations for Shallow S-Wave Velocity Profiles at Strong Motion Stations in Turkey

17WCEE - 17th World Conference on Earthquake Engineering, Sendai, Japonya, 8 - 15 Ocak 2020, ss.1

Batı Marmara Bölgesi Zemin Büyütmeleri

Uluslararası Deprem Sempozyumu. Kocaeli2009, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2009, ss.231

Diğer Yayınlar