Education Information

Education Information

 • 1994 - 1998 Doctorate

  Ataturk University, Ziraat Fakültesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Turkey

 • 1991 - 1994 Postgraduate

  Ataturk University, Ziraat Fakültesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Turkey

 • 1979 - 1984 Undergraduate

  Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Toprak İlmi , Turkey

Dissertations

 • 1998 Doctorate

  Farklı Ekim ve Hasat tarihleri İle Bitki Sıklıklarında Şeker Pancarı Verim ve Kalitesinin Matematik Modelle Tahmini

  Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

 • 1994 Postgraduate

  Seyreltme, Farklı Sıra Üstü Ekim Mesafesi ve Tarla Çıkış Oranının Şeker Pancarı Verim ve Kalitesine Etkileri

  Ataturk University, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English