Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of Root Plant Growth Promoting Rhizobacteria Inoculations on the Growth and Nutrient Content of Grapevine

COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS, cilt.49, sa.14, ss.1731-1738, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

YIELD AND GROWTH RESPONSE OF STRAWBERRY TO PLANT GROWTH-PROMOTING RHIZOBACTERIA INOCULATION

JOURNAL OF PLANT NUTRITION, cilt.35, sa.6, ss.817-826, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The investigation of antimicrobial activity of thyme and oregano essential oils

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.35, sa.2, ss.145-154, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Enzyme activities and growth promotion of spinach by indole-3-acetic acid-producing rhizobacteria

JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE & BIOTECHNOLOGY, cilt.84, sa.4, ss.375-380, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Fruit Bio-thinning by Plant Growth Promoting Bacteria (PGPB) in Apple cvs. Golden Delicious and Braeburn

BIOLOGICAL AGRICULTURE & HORTICULTURE, cilt.26, sa.4, ss.379-390, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The influence of plant growth-promoting rhizobacteria on growth and enzyme activities in wheat and spinach plants

JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE, cilt.170, sa.2, ss.288-295, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of mineral and biofertilizers on barley growth on compacted soil

ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE, cilt.56, sa.4, ss.324-332, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of N-2-fixing bacterial inoculations on yield of sugar beet and barley

JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE, cilt.164, sa.5, ss.527-531, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Sugar beet and barley yields in relation to Bacillus polymyxa and Bacillus megaterium var. phosphaticum inoculation

JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE, cilt.162, sa.4, ss.437-442, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria on Growth, Nutrient Uptake and Physiological Parameters in Sugar Beet under Different Watering Regimes

ÇOMU Ziraat Fakültesi Dergisi- COMU Journal of Agriculture Faculty, cilt.8, sa.2, ss.301-317, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Biofertilizers on Some Physological Responses in Heritage Raspberries

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, cilt.23, sa.6, ss.1422-1427, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A Review of Biological Fertilizers Current use, New Approaches, and Future Perspectives

International Journal of Innovative Studies in Sciences and Engineering Technology (IJISSET), cilt.5, sa.7, ss.83-92, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Indole Acetic Acid Producing Bacteria and Hormone Applications on Essential Oil Components of Satureja hortensis L.

Frontiers in Environmental Microbiology, 5(1): 29-35, cilt.5, sa.1, ss.29-35, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Flowers of Çoruh Valley

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.5, sa.13, ss.1785-1791, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çoruh Vadisinin Yabani Meyveleri

Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.40-43, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Plant growth promoting rhizobacteria ameliorate deleterious effect of salt stress on lettuce

Scientific Research and Essays, 6 (20), 4389-4396., cilt.6, sa.20, ss.4389-4396, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Bitki gelişiminde fosfat çözücü bakterilerin önemi

Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Derg., cilt.19, sa.35, ss.93-103, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bitki gelişimini teşvik eden rizobakterilerin tarımda kullanımı

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg, cilt.36, sa.4, ss.97-107, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sıraların oryantasyonunun şeker pancarı gelişme ve verimi üzerine etkisi Effect of row orientation on growth and yield of sugar beet

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,, cilt.16, sa.3, ss.47-54, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vejetasyon periyodu uzunluğunun şeker pancarı gelişim verim ve kalitesi üzerine etkisi

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg, cilt.32, sa.1, ss.41-49, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Soğuğa ve antraknoza dayanıklı nohut Cicer arietinum L ve kışlık ekim potansiyeli

Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Derg, cilt.11, sa.15, ss.56-69, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fosfor uygulamalarının şeker pancarı verim ve kalitesine etkisi

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi (Journal of the Faculty of Agriculture), cilt.28, sa.4, ss.646-655, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şeker pancarı yetiştiriciliğinde azot gübrelemesi ile verim ve kalite ilişkileri

Verimlilik Dergisi, cilt.1, ss.153-175, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şeker pancarı ekiminde iki farklı tohum mesafesinin değişik çıkış şartlarında bitki sıklığı ve dağılımı bakımından karşılaştırılması

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg (Journal of the Faculty of Agriculture), cilt.26, sa.1, ss.35-52, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şeker pancarında Beta vulgaris L tohuma kalkma

Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg, cilt.26, sa.3, ss.424-430, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Organik gübrelemenin şeker pancarı verim ve kalitesine etkileri

Standard, cilt.33, sa.386, ss.18-20, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effects of Organic and Conventional Agriculture on Food Quality and Environmental Sustainability

2nd International Conference on Food, Agriculture and Animal Sciences(ICOFAAS 2019), Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2019, cilt.1, ss.336-343

Reasons for advocation and necessity of organic agriculture

Eurasian Congress on Natural Nutrition,Healthy Life Sport, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2019, cilt.2, ss.247-256

Effect of Inoculation with Plant-Growth Promoting Rhizobacteria on Development Root Systems of Lemon Basil (Ocimum x citriodorum Vis.)

2nd International Conference on Food, Agriculture and Animal Sciences (ICOFAAS), Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2019, cilt.1, ss.328-335

Effects of organic versus conventional management on bacterial population and pH in tea orchards soils

5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition,Healthy Life Sport, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2019, cilt.1, ss.231-239

Medical and Aromatic Plants Which are the Source of Honey Produced in Çoruh Valley

3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET), Bayburt, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, ss.839-845

Stimulatory Effects of Plant Growth Promoting Rhizobacteria on the Growth of Roots of Tea Cutting (Camellia sinensis L.) at Nursery Level

2nd International Congress on Engineerıng and Life Science, Kastamonu, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, ss.817-821

Microbial Activity Problems in Soils of Tea Orchards in Turkey

2nd International Congress on Engineerıng and Life Science, Kastamonu, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, ss.772-778

The Effect of Double, Triple and Quadruple Bacterial Formulations on Growth and Enzyme Activity of Tea Saplings

4th International AnatolianAgriculture, Food, Environment and Biology Congress, Afyon, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019, ss.475-484

The Potential and Possible Use of Biological Fertilizers, and Perspectives andApproaches in the Future

4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress, Afyon, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019, ss.888-894

ORGANIC PRODUCTION OPPORTUNITIES WITH NEWLY DEVELOPEDBIOLOGICAL FERTILIZERS IN TURKISH TEA CLONE PAZAR-20

4. InternationalSymposium of Medicinaland Aromatic Plants, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2018, ss.249-254

Diversity and Biotechnological Potential of DominatedCulturable Bacteria Isolated From Acidic Tea Wastes

International Conference on Science and TechnologyICONST 2018, Prizren, Sırbistan Ve Karadağ, 5 - 09 Eylül 2018, ss.360-366

Influence of a Plant Growth-Promoting Rhizobacteria onBirdsfoot Trefoil Growth

International Conference on Science and Technology - ICONST2018, Prizren, Sırbistan Ve Karadağ, 5 - 09 Eylül 2018, ss.377-383

Effect of Inoculation with Plant-growth Promoting Rhizobacteria on Development Growth and Root Systems of Mountain Tea

4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, Çeşme/İzmir, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2018, ss.348

RESEARCH ON MULTI-TRAIT BACTERIA-BASED BIOFERTILIZER FORMULATIONS FOR TEA CULTIVATION

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ONMEDICINAL, AROMATIC AND DYE PLANTS, 5 - 07 Ekim 2017, ss.87-96

Effects of Bacteria on Growth, Yield and Morpho-Physiological Behaviour in Sugar Beet Under Different Watering Regimes

3rd International Symposium for Agriculture and Food (ISAF 2017), Ohrid, Makedonya, 18 - 20 Ekim 2017, ss.326

Inoculation of Multi-Traits Bacteria Based Bio-Formulations on Yield and Enzyme Activities of Tea in Acidic Soil

3rd International Symposium for Agriculture and Food (ISAF 2017), Ohrid, Makedonya, 18 - 20 Ekim 2017, ss.323

Organik Çay Üretimi İçin Biyolojik Gübre Araştırmaları

1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium, 27 - 29 Eylül 2017, ss.16-17

Biodiversity, Hydro Electric Power Plants (Hepps) and Çoruh Valley

1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium, 27 - 29 Eylül 2017, ss.54

Flowers of Coruh Valley

1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium, Bayburt, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2017

Effects of Biological Fertilizers on The Growth and Nutrient Content of Grapevine

1st International Symposium on Organic Agriculture and Biodiversity, Bayburt, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2017

Honey Plants Commonly Found in the Bayburt Region

1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium, Bayburt, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2017, ss.178-179

Opportunities on Organic Farming and Botanical Tourism in Kastamonu and Taşköprü

International Taskoprü Pompeipolıs Science Cultural Arts Research Symposium, Kastamonu, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2017, ss.84-85

Research on bacterial-based biofertilizer formulations for teacultivation

2nd INTERNATIONAL BALKANAGRICULTURE CONGRESS, Tekirdağ, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2017, ss.354

THE EFFECT OF BACTERIAL BASED BIO FORMULATIONS ON TEA CAMELLIA SINENSIS L GROWTH YIELD AND ENZYME ACTIVITIES

3rd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, Warszawa, Polonya, 26 - 28 Eylül 2016

Effects of Multi Traits Rhizobacteria and Long Term Storage onAlfalfa Germination Parameters

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOLOGICAL SCIENCES, Konya, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2016, cilt.1, ss.54

Important medicinal aromatic plant species forbeekeeping in İspir and Kaçkar region in Turkey

13th Asian Apicultural Association Conference, Jeddah, Suudi Arabistan, 24 - 26 Nisan 2016, cilt.1, ss.245

Pollen analysis of honeys from the Çoruh valley Turkey

13th Asian Apicultural Association Conference, Jeddah, Suudi Arabistan, 24 - 26 Nisan 2016, cilt.1, ss.296

Chemical profile of honey produced in the Çoruh valley Turkey

13th Asian Apicultural Association Conference, Jeddah, 24 - 26 Nisan 2016, cilt.1, ss.291

Effect of Essential Oil of Origanum rotundifolium on Some Plant Pathogenic Bacteria, Seed Germination and Plant Growth of Tomato

International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS), Antalya, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2016, cilt.1726 identifier identifier

The effect of mixed cultures of plant growth promoting bacteria and mineral fertilizers on tea Camellia sinensis L growth yield nutrient uptake and enzyme activities

International Soil Science Congress “Soil Science in International Year of Soils 2015, Sochi, Rusya, 19 - 23 Ekim 2015, cilt.1, ss.67-71

Some Plant Species Traditionally Consumed as Tea in Anatolia

International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Sarajevo, Bosna-Hersek, 1 - 04 Ekim 2015, cilt.1, ss.469

Doğu Karadeniz Bölgesinde asidik çay rizosfer topraklarında kültüre alınabilen bitki gelişmesini teşvik edici bakteri çeşitliliği ve çay üretiminde kullanımı

Uluslararası katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi 2015, Bilecik, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2015, cilt.1, ss.135

Mikrobiyal Gübre Olarak Kullanılabilecek Mikroorganizmaların Etki Mekanizmaları ve Özellikleri

Mikrobiyal Gübre Çalıştayı, .23-24 Ekim, Kastamonu, T.C. Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 60. Yıl. Toprak Gübre ve Su kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ILgaz/Kastamonu, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2014, ss.5-17

Bacillus polymxa ve Bacillus megaterium var Phosphaticum aşılamanın şeker pancarı ve arpa verimine etkis

Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, Samsun, Türkiye, 22 - 25 Eylül 1997, cilt.1, ss.274-278

Development of plant growth promoting bacterial based bioformulations using solid and liquid carriers and evaluation of their influence on growth parameters of tea

9th International Soil Science Congress on the Soul of the Soil and Civilization, Side/Antalya, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2014, cilt.1, ss.801-808

Seed advancement in sugar beet to enhance emergence

Tarla Bitkileri Kongresi, İzmir, Türkiye, 6 - 09 Nisan 1994, cilt.1, ss.277-279

Çoruh vadisinde gıda ve gıda katkı amaçlı kullanılabilen bitkisel kaynaklar

Ekoloji 2014 Sempozyumu, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 Mayıs 2014, ss.138

Economically important plants which have been used for various purposes of the Ispir region in Turkey

The 2nd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, Struga-Ohrid, Makedonya, 24 - 26 Ekim 2013, ss.586

Effect of biological fertilizer applications on the growth and macro and mıcro nutrıent concentratıons of tea Camellıa sinensıs L

The First Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Girne, Kıbrıs (Kktc), 17 - 20 Nisan 2013, ss.136

Variation of essential oil yield and composition of Satureja Spicigera C Koch Boiss aerial parts during different stages of plant growth

The First Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Girne, Kıbrıs (Kktc), 17 - 20 Nisan 2013, ss.137

Bio inoculant and Bio pesticide Research and Production in Turkey

International Thematic Workshop on Advances in Bio-inoculant/Biopesticide Production, Formulation and Application, COMSTECH, Islamabad, Pakistan, 20 - 22 Ekim 2009, ss.11-14

Tea growth and yield in relation to mixed cultures of N2 fixing and phosphate solubilizing bacteria

23rd İnternational Scientific-Experts congres on Agriculture and Food Industry, İzmir, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2012, ss.10-14

Turkey can be an important organic tea producer

Proceedings of Tea- Organic-Low Carbon İnternational Symposium, Guangyuan, Çin, 6 - 09 Haziran 2011, cilt.1, ss.506-511

The use of plant growth promoting rhizobacteria for organic tea production in Turkey Proceedings of Tea

Proceedings of Tea- Organic-Low Carbon İnternational Symposium, Guangyuan, Çin, 6 - 09 Haziran 2011, cilt.1, ss.89-97

Bitki gelişimini teşvik edici bakterilerin tuğlalı çay klonunda gelişme verim besin alımı üzerine etkisi

Uluslararası Katılımlı 1. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi Ve Fuarı, Eskişehir, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2011, ss.571-581

Bağcılıkta biyolojik gübre olarak kullanılabilecek bitki gelişimini teşvik edici azot fikseri ve fosfat çözücü bakteri izolasyonu

Uluslararası Katılımlı 1. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi Ve Fuarı, Eskişehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2011, cilt.3, ss.2599-2606

The effect of PGPR strain on wheat yield and quality parametersMetin TuranA Medine GulluceB Ramazan CakmakciC Taskin OztasA Fikrettin Sahin

Proceedings of 19th World Congress of Soil Science, Soil Solutions for a Changing World, Brisbane, Avustralya, 1 - 06 Ağustos 2010, ss.140-143

Growth promotion and yield enhancement of sugar beet and wheat by application of plant growth promoting rhizobacteria

International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, Famagusta, 3 - 05 Şubat 2010, cilt.1, ss.198-204

Research of Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizers to enhance organic tea production

International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, Famagusta, 3 - 07 Şubat 2010, cilt.1, ss.371-376

Organik çay yetiştiriciliği için biyolojik gübre araştırmaları

1. Gap Organik Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 17 - 21 Kasım 2009, ss.193-201

Plant growth promoting rhizobacteria for organic tea production improvement

International Thematic Workshop on Advances in Bio-inoculant/Biopesticide Production, Formulation and Application, COMSTECH, Islamabad, Pakistan, 20 - 22 Ekim 2009

Potential of Eco tourism and Botanical Tourism in the Upper Part of the Çoruh Valley

International Rural Development Symposium, İspir/Erzurum, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2009, cilt.1, ss.62-72

Opportunities on organic and alternative farms in Çoruh Valley

International Rural Development Symposium, İspir/Erzurum, 25 - 27 Eylül 2009, cilt.1, ss.205-215

Economically important medicinal and aromatic and others plants of İspir Region

Internatıonal Rural Development Symposıum, İspir/Erzurum, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2009, cilt.1, ss.174-192

Yukarı çoruh vadisinde üzümsü meyve yetiştiriciliğinin önemi

İspir Pazaryolu, Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, İspir/Erzurum, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2008, ss.319-322

Yukarı çoruh havzasında yaygın olarak bulunan ballı bitkiler

İspir Pazaryolu, Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, İspir/Erzurum, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2008, ss.415-420

Yukarı çoruh havzasının ekoturizm ve botanik turizmi potansiyeli

İspir Pazaryolu, Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, İspir/Erzurum, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2008, ss.457-475

Çoruh havzasının ekonomik öneme sahip tıbbi ve aromatik bitkileri potansiyeli

İspir Pazaryolu, Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, İspir/Erzurum, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2008, ss.333-346

Çoruh havzasında tarımının dönüşümünde organik ve alternatif tarım fırsatları

İspir Pazaryolu, Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, İspir/Erzurum, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2008, cilt.1, ss.281-292

Bitki gelişme promotörü rizobakteri kullanımındaki son gelişmeler Organik tarım perspektif ve uygulamaları

Türkiye III. Organik Tarım Sempozyumu, Yalova, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2006, cilt.1, ss.521-532

Serbest azot fikseri ve fosfat çözücü bakteri izolasyonu ve uygulamaları

Türkiye III. Organik Tarım Sempozyumu, Yalova, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2006, cilt.1, ss.266-276

Organik gıda üretimi ve gıda katkı maddeleri

4. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 Eylül - 01 Ekim 2005, ss.387-400

Ülkemizde dut Morus spp yetiştiriciliği

Süleyman Demirel Üniversitesi, 3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Burdur, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005, ss.533-538

Çoruh havzasında bazı uçucu yağ bitkilerinin tanımlanması çimlendirilmesi ve adaptasyonu

Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2005, cilt.1, ss.575-580

Tarımsal dış ticaret politikalarının klasik refah analizi Türkiye Şeker Sektörü Örneği

Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi, Erzurum, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2002, ss.402-409

Erzurum yöresinde şeker pancarı ve rakip ürünlerin mekanizasyon ve üretim maliyeti

Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi, Erzurum, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2002, ss.146-154

Erzurum yöresinde şeker pancarı üretim seyri getirisi sorunları ve çözüm önerileri

Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi, Erzurum, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2002, ss.154-162

Azot fiksasyonu ve fosfat çözücü bakteri aşılamalarının şeker pancarı verim ve kalitesine etkisi

2. Şeker Pancarı Üretimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2002, ss.257-270

Farklı tarihli ekim ve hasatlarda boşluk oranını şeker pancarı verim ve kalitesi üzerine etkisi

Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongres, Tekirdağ, Türkiye, 17 - 21 Eylül 2001, cilt.2, ss.373-378

Farklı yaprak gübrelerinin şeker pancarı verim ve kalitesine etkileri

Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, Adana, Türkiye, 15 - 18 Kasım 1999, cilt.2, ss.144-149

Kitap & Kitap Bölümleri

The Role of Soil Beneficial Bacteria in WheatProduction: A Review

Wheat Improvement, Management and Utilization, Ruth Wanyera and James Owuoche, Editör, World’xxs largest Science,Technology MedicineOpen Access book publisher, ss.115-149, 2017

Organik Tarım Organic Farming Atatürk Üniv Ziraat Fak Ders Yayın No 236

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum, 2015