Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1994 - 1998 Doktora

  Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkiye

 • 1991 - 1994 Yüksek Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri, Türkiye

 • 1979 - 1984 Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak İlmi , Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1998 Doktora

  Farklı Ekim ve Hasat tarihleri İle Bitki Sıklıklarında Şeker Pancarı Verim ve Kalitesinin Matematik Modelle Tahmini

  Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

 • 1994 Yüksek Lisans

  Seyreltme, Farklı Sıra Üstü Ekim Mesafesi ve Tarla Çıkış Oranının Şeker Pancarı Verim ve Kalitesine Etkileri

  Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce