Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Nasır Tusi’nin Nefs’ül-Emr Risalesi

Dört Öge, vol.1, no.9, pp.37-50, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İslam Felsefesinde Vücudu Zihni Anlayışına Geç Bir Osmanlı Örneği Olarak İsmail Gelenbevi 1

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.33-57, 2016 (Other Refereed National Journals)

İslam Felsefesinde Vucudu Zihni Anlayışına Geç Bir Osmanlı Örneği İsmail Gelenbevi II

Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, vol.2, no.1, pp.139-159, 2016 (Other Refereed National Journals)

İslam Felsefesi Sözlüğü Üzerine Notlar

Hece, no.166, pp.136-141, 2010 (Non-Refreed Journal)

The Third Tehafut and An Example of Philosophy-Religion Relation in Fifteenth Century Istanbul

YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.1, pp.141-166, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Seyyid Şerif Cürcani’nin Var Olanların Dereceleri Risalesi

Ankara Üniversitesi Dil tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, vol.35, no.2, pp.61-68, 1992 (Other Refereed National Journals)

’Nefsü’l-Emr Risaleleri’

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Araştırma Dergisi, vol.14, no.2, pp.97-106, 1992 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Farabi ve Dil

Medeniyet Düşünürü Farabi Uluslararası sempozyum, Eskişehir, Turkey, 13 - 15 November 2014, vol.1, pp.107-123

Matlaul-İtikat fil Mebde velMead’xxına göre Fuzuli’xxnin Şiiliği Meselesi

1. Uluslararası Türk Dünyası Şair ve Yazarları Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 28 - 31 May 2008, vol.1, pp.139-150

Felsefe Karşısında İki Entelektüel

Uluslararası Samsatlı Lucianus Sempozyumu, Adıyaman, Turkey, 17 - 19 October 2008

Mevakıf ve Şerh ve Haşiyeleri

Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika çalışmaları Kongresi, Manakara, Madagascar, 10 - 15 September 2007, pp.127-153

Books & Book Chapters

Ali Tusi ve Kitabu’z-Zuhr’u

in: Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Osmanlı’xxda Felsefe ve Akli Düşünce, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.403-463, 2017