Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Mart 2021 Journal of Advanced Research in Natural and Applied Sciences

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi

  • Mart 2019 Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi

  • Haziran 2018 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi