Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Numerical Modeling of Traditional Masonry Walls Strengthened with Grout Injection

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURAL HERITAGE, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

In-Plane Shear Behavior of Traditional Masonry Walls

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURAL HERITAGE, cilt.11, sa.2, ss.278-291, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Computational material modeling of masonry walls strengthened with fiber reinforced polymers

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, cilt.48, sa.5, ss.737-755, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Elastoplastic Finite-Element Analysis of FRP-Confined Masonry Columns

JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION, cilt.16, sa.4, ss.407-417, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yalın ve Lifli Polimer Sargılı Betonarme Kirişlerin Eğilme Davranışlarının Sonlu Eleman Modellemesi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.24, sa.3, ss.255-272, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Efficient Use of Carbon Fiber Reinforced Polymer for Reinforced Concrete Beams in Three-Point Bending

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.3, sa.2, ss.1-16, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hava Kireci Harcı Kullanılarak Üretilen Tarihi Yığma Duvarlarda Bünyesel Modelleme

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.19, sa.56, ss.314-329, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

CONSTITUTIVE MODELING OF MASONRY WALLS UNDER IN-PLANE LOADINGS

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.7, sa.2, ss.165-171, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Betonarme Binalarda Perdelerin Davranışa Etkileri

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.23, sa.1, ss.15-32, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DEPREM SONRASI BİNALARDA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARININ TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRILMASI

5. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR), İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2021, ss.1

Farklı Tekniklerle Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Eğilme Davranışı

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.1-2

24 Mayıs 2014 Gökçeada Depremi Gözlem ve Değerlendirmeleri

Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu (DAAYS’16), Karabük, Türkiye, 2 - 04 Mart 2016, ss.1-5

Constitutive Modeling of Unreinforced Masonry Walls

International Conference on Advances in Applied and Computational Mechanics, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Ağustos 2015, ss.25

Numerical Modeling for the Flexural Behavior of Reinforced Concrete Beams Strengthened with FRP Sheets

11h International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2014, ss.271

Nonlinear Behaviour of RC Beams Wrapped with FRP Composites

Vienna Congress on Recent Advances in Earthquake Engineering and Structural Dynamics (VEESD 2013), Avusturya, 1 - 04 Ekim 2013, ss.1-9

Donatısız Yığma Duvarların Elasto-Plastik Analizi

İnşaat Mühendisliği’nde 100. Yıl Teknik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2012, ss.1-9

Computational Analysis of Fibre Reinforced Polymer-Confined Masonry Columns

Proceedings of the Thirteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, Chania, Yunanistan, 6 - 09 Eylül 2011, ss.1-9