Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Numerical Modeling of Traditional Masonry Walls Strengthened with Grout Injection

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURAL HERITAGE, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

In-Plane Shear Behavior of Traditional Masonry Walls

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURAL HERITAGE, cilt.11, ss.278-291, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Computational material modeling of masonry walls strengthened with fiber reinforced polymers

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, cilt.48, ss.737-755, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Elastoplastic Finite-Element Analysis of FRP-Confined Masonry Columns

JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION, cilt.16, ss.407-417, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Üç Noktalı Eğilme Altındaki Betonarme Kirişlerde Karbon Lifli Polimerin Etkin ve Ekonomik Kullanımı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.3, ss.1-16, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CONSTITUTIVE MODELING OF MASONRY WALLS UNDER IN-PLANE LOADINGS

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.7, ss.165-171, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier