Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gençleryolu Dergisinin Halk Bilimsel Açıdan İncelenmesi

MİLLİ MÜCADELE’NİN 100. YILINDA "KUVA-YI MİLLİYE ŞEHRİ BALIKESİR" ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, 19 Eylül 2019

TAHTACILARIN YAZILI KAYNAKLARINDAN İMAM CAFER-İ SADIK BUYRUĞU’NUN İZMİR NÜSHASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, cilt.1, sa.1, ss.870-879

GENÇLERYOLU DERGİSİNİN HALK BİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ

Milli Mücadelenin 100. Yılında Kuva-yı Milliye Şehri Balıkesir Uluslararası Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 19 - 22 Eylül 2019, cilt.1, sa.1, ss.129-130

Türk Sinemasında Mizahın Kullanılışına Bir Örnek: Kemal Sunal

Uluslararası Genç Akademisyenler Kültür Kongresi, 6 - 08 Ekim 2016, ss.361-366

Türkiye'de Halk Hikâyeleri ile İlgili İlmî Çalışmalar

II. Uluslarrası Genç Halkbilimciler Sempozyumu, 18 Ekim 2014

NEVŞEHİR YÖRESİNDE YER ADLARINA BAĞLI ANLATMALAR

I. Ulusal Genç Halkbilimciler Sempozyumu, 09 Kasım 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

NALLIHAN MUTFAK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

çağdaş yaklaşımlar odağında TOPLUM ve KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI I , Aça Mustafa, Dinç Mustafa, Editör, Paradigma Akademi, Çanakkale, ss.307-334, 2020

Koronavirüs Salgınına Âşıkların Gözünden Bakmak

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI -KÜLTÜREL OKUMALAR, Ünlü Osman, Altuntaş Ali Fuat, Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.213-249, 2020